Niet škaredých žien. Sú len ženy, ktoré nevedia, ako byť krásnymi. (Ninon de l'Enclos)

Indiánsky horoskop z iného zdroja 21. 03. -21. 07.

2. května 2009 v 13:37 |  Šamanizmus

SOKOL (21. 03. - 19. 04.)


Indiáni považovali sokola za velmi elegantního dravce, který pro ně symbolizoval svobodu. Sokol vyl velice uctívaným, neboť staří Indiáni věřili, že duch Sokola má schopnost obdarovávat duši tou správnou dávkou nezávislosti, dravost a tím zajistit úspěch. Podle jedné legendy byl tenhle dravý pták vyslancem bohů, aby lidem předal bystrý úsudek a vznešené chování. Lidé narození ve znamení Sokola přesně takový bývají. Mají bystrý úsudek, jsou vynikajícím pozorovateli, umějí se s dr avostí pustit do svých projektů. Představme si tohoto nádherného ptáka, jak si vyhlédne cíl a rozletí se k němu. Někdy může minout, jindy kořist polapí. Víra v úspěch však zůstává. A to platí i o lidech ze znamení Sokola - mohou minout cíl, ale jejich opt imismus je neopustí. Moc dobře totiž vědí, že z jejich mnoha rozletů určitě některý nemine cíl. Sokol neplánuje svůj rozlet - sotva uvidí kořist, roztáhne křídla a letí. Takoví jsou přesně sokolí lidé. Jakmile se pro něco rozhodnou, vstanou a pustí se do toho. Když se jim to nepovede, nepovažují to za tragédii. Ovšem pozor, tak lehce se svého cíle nevzdávají. Nezapomínejme, že sokol patří mezi dravce. Proto si tito lidé musí dávat pozor, aby to nepřehnali a svojí sílu nevyužívali k sobeckému boji. Opět si představme honosného sokola jistě nás napadne, že se musí pěkně ohánět, aby si obstaral stravu. Sokolí lidé zdědili jeho aktivitu a dynamiku. I kdy většina z nich si nemůže stěžovat na existenční podmínky, neboť patří mezi velmi úspěšné lidi, nebaví je pa sivní život. Podle jedné legendy to byl právě Sokol a Vlk, kteří se stali průvodce nespoutané duše. Když Indiáni meditovali a jejich duše získaly jakousi dočasnou volnost, sokol a vlk je dovedli k bráně mezi nebem a zemí. Sokol se vznášel ve výšinách a sy mbolizoval volnou duši, která baží po svobodě. Vlk reprezentoval mystické hlubiny duše a její sílu. Jakmile se v takovém meditačním snu vlk a sokol objevili blízko sebe, značilo to, že duše jsou na místě - u Vesmírné brány, kde může duše načerpat nejvíce e nergie. Protože člověk stojí u brány předků, kteří se vrátili do nesmrtelného světa - tedy do samého pramene pozitivní energie. Sokolí oči symbolizovaly bytost, ale také upřímnost. Sokolí lidé se na svět dívají očima, které se nepřetvařují. Když se na vás zaměří, víte, na čem jste. Jestli jste takového člověka rozzlobili, pak se připravte na okamžitý útok, na výbuch zlosti. Jestliže jste ho upoutali nebo rozveselili či jste mu pomohli, potom budete zavaleni jeho přízní a vášněmi. Jestliže patříte k opačném u pohlaví a zalíbili jste se Sokolímu člověku, pak na vás "zaútočí" bez otálení. I když Sokolí lidé jsou dravci a také v lásce chtějí všechno hned, uvnitř v duši jsou romantiky. Touží druhého ochraňovat, žárlí na něho, snášejí mu modré z nebe. Ale i zde pl atí - upřímnost nade vše. Když se takový člověk zlobí, dá to najevo i tehdy, když právě sedí u stolu se svojí láskou. Staří Indiáni věřili, že sokol střeží nebe. Pokud chce duše člověka putovat po nebeské klenbě, nejlepším průvodcem je právě sokol. Stejně tak věřili, že Sokolí lidé jsou nejvhodnějšími průvodci na cestě k úspěchu. Ovšem pozor, tak jako by byl nehorázný čin rozhněvat si mystického nebeského průvodce, není radno těchto lidí ani zneužívat. Zloba není příjemná ani v jednom případě. Taktéž není možné si obtočit kolem prstu tyto lidi, když jim budete poklonkovat. Sokolí lidé razí upřímnost za každé situace.

BOBR (20. 04. - 20. 05.)

Bobr symbolizoval pro staré Indiány zemského tvora, který se mohl zdát nenápadný, ale nikdy nestrádal. Pro staré kultury amerického kontinentu představoval hojnost, vytrvalost a velmi dobré zemské základy. Lidé narození ve znamení Bobra nepatřili mezi mystiky a šamany, vykladače snů. Ne, byli to naopak lidé, kteří byli mistry praktického života. Tvořili solidní zákl ad kmene. A povětšinou si nastřádali velmi slušný majetek. Sice se tak nestalo hned, ale za nějaký čas už to nebylo možno přehlédnout. Tak jako u zvířecího bobra - po nějakém čase si nelže nevšimnout, kde se usadil. Bobr přeměňuje životní prostředí ke svému pohodlí a potřebě. Je to jakýsi stavitel místa, kde se usadil přesně takoví jsou Bobří lidé - věčně se jim líbí něco přestavovat, pracovat se zeminou, dřevem a dalšími materiály. Jsou to velmi šikovní kutilové a řemeslníci. Bobr patřil ke klanu živočichů, kteří symbolizovali Matku Zemi. Tu Indiáni velice respektovali, neboť byla jejich opravdovou Velkou Matkou, zatímco Velkým Otcem byl pro ně Vesmír. Matka Země stvořila bobra, aby lidem ukázal, jak se o ni mají starat. Bobr "bere", ale nedrancuje. A to lze říci i o Bobřích lidech - rádi berou, ale nedrancují a neničí. Samozřejmě že na tuto jejich vlastnost si je třeba dávat pozor - slabinou tohoto znamení by se mohla stát přílišná ziskuchtivost, která se promění v sobecké přivlastňování. Jestliže se vša k Bobří lidí vyvarují tohoto nebezpečí, pak lze těžko nalézt lepší hospodáře. V tom tkví talent těchto lidí - umějí se dobře postarat jak o dům, tak třeba i o lesní školku. Bobr je velmi vytrvalé zvíře a jen tak něco ho neodradí od jeho cíle. To platí i o Bobřích lidech. Jejich základní vlastností je vytrvalost. Sokol se rozletí k cíli impulsivně. Bobr je pravým opakem. Tito lidé umějí plánovat a toho využívají na sto procent. Nemilují rychlé myšlení a změny v plánech. Bobří lidé milují bezpečí a klid. To platí i o lásce. Vášně jsou sice hezká věc, ale tito lidé dávají přednost vztahu, který vyrostl postupně a slibuje solidní základy a věrnost. Bobři se velmi zodpovědně umějí postarat o rodinu. Bobří lidé se také radují z hezkých věcí a rádi je hromadí. Boh užel se také vyznačují zvýšenou chutí k jídlu, takže občas jim dělá potíže, aby si něco odřekli. Úspěch velmi rádi oslavují dobrým jídlem a pitím. O Bobrovi se tradovalo, že se dívá příliš do lůna své Matky Země a málem se ani nevšimne nebe nad zemí. Takt éž Bobří lidé dostali do vínku spíše jednostranný pohled na svět. Mystika je moc nevábí. A pokud si osvojí nějakou myšlenku či nápad, je pro ně jakákoliv změna složitá a nepříjemná. Tato vlastnost nemusí být vždy negativní, neboť Bobr alespoň nemění cíle h ned při první překážce. Na druhou stranu se však stává příliš jednostranným a neochotným přijímat nové věci. Možná se zdá, že Bobří lidé se neumí zlobit. Není až tak jednoduché rozzlobit je, ale jakmile se tak stane, pak jde o nepříjemný hněv. Bobři jsou stavitelé, ale rozzuření Bobři dokáží v minutě zase všechno zničit. A pak - jejich velmi dobrá paměť je nebezpečná! Bobří lidi tedy charakterizuje hojnost, vytrvalost a solidní základy pro život. Možná mohou být zpočátku nenápadnými, ale každý úspěch je z viditelní tak, že se jejich zdánlivá pomalost vytratí.

JELEN (21. 05 - 20. 06.)


Stará indiánská kultura viděla v jelenu velmi čisté a elegantní zvíře. Některé kmeny přijaly za třetí symbol kruhu Země "laň". Ať tak či onak, na první pohled je patrné, co má daný symbol vyjádřit - tito lidé jsou čilí, velmi šikovní pozorovatelé, kteří se neradi pouštějí do bojů. Jelen umí rychle měnit směr svého běhu - což je typické pro lidi narozené v tomto období. Nejdou za svým cílem přímočaře a s plnou vervou. Kdykol iv by se naskytly komplikace nebo nebezpečí boje, bez problému dokáží kličkovat. V jedné staré legendě se říká, že když se Vítr rozhlížel po Zemském povrchu a hledal mezi zvířaty svého zástupce, kterému by vdechl svůj um pohybovat se jako "vítr", zalíbila se mu bílá laň, která se nesla s královskou elegancí po pastvinách. Byla však neustále neklidná, neboť se kdykoliv mohla stát snadnou kořistí. Tu se Vítr rozhodl, že právě ji obdaří lehkostí "větru". Laň porodila koloucha, který se hned po narození postav il na nožky a pohyboval se po zemi lehce jako vánek. Jinak ovšem příliš mnoho legend o jelenech nenajdeme. Staří Indiáni považovali jeleny za velmi bystrá a inteligentní zvířata. Všeobecně se věřilo, že člověk narozený v Jelenu je od narození chytrý. A ta ké že tito lidé jsou předurčeni být vyslanci, kteří zajišťují komunikaci s ostatními kmeny. Když si představíme "jeleny", určitě nás upoutá jejich neustálý nepokoj. To se přeneslo i na lidi zrozené pod tímto znamením. Jsou nespokojení, lehce podléhají stre su, špatně spí a stále "přeskakují" z jedné činnosti na druhou. Také se může stát, že najednou zjistí, že si prostě nedokážou odpočinout. Jelení lidé bývají šarmantní, důvtipní a také skvělými řečníky, kteří si umějí každého omotat okolo prstu. To je pro ně životně důležité, protože jsou velmi společenští. Opět si vzpomeňme na jejich zvířecí symbol. Jeleni a laně nemohou žít osamoceně - to by pro ně znamenalo smrt. Síla a úspěch těchto lidí tedy spočívá v kolektivu. V kolektivu dovedou ze sebe vydat to nej lepší. Jelení lidé milují společnost. Na druhé straně je však nikdo nesmí svazovat. Vzpomeňme si na ladné laně a jeleny - pasou se volně a vztahy ve stádu patří k těm nejsvobodnějším (mimo hlavního samce jsou si všichni rovni). A to se odráží i ve vztazích ve společnosti. Žádné omezování, žádné vztahy na život a na smrt, žádný boj o moc, žádné poučení, co má kdo dělat. Kruh Země nám tedy představil třetí znamení - znamení Jelena, jehož hlavním znakem je flexibilita, volnost a liská soudržnost.

DATEL (21. 06. - 21. 07.)


Ve staré indiánské kultuře se tradovalo, že datlové jsou lékaři stromů. A stromy byly pro Indiány neživým kusem dřeva, z kterého se dá udělat kuchyňská linka, papír nebo který se musí vykácet, protože překáží na příjezdové cestě. Stromy měly duši a byly nesmírně důležitou součástí Matky Země. Datlové tudíž hráli v indiánské kultuře důležitou roli. Staří Indiáni rozpoznali jejich dar osvobozovat stromy od škůdců a talent k utváření útulných hnízd. Totéž se projevovalo u lidí narozenýc h v červenci. A tak jim přisoudili symbol Datla. Lidé-Datlové umějí - tak jako jejich ptačí symbol - naslouchat a už tím, že naslouchají, stávají se lékaři duší lidem kolem sebe. Umějí se navíc vcítit do pocitů druhých a vždy se snaží porozumět. Prostě js ou skutečnými lékaři duší. O datlovi vypráví hezká legenda: Jednoho krásného dne si Matka Země svolala všechna zvířata, ptáky a zástupce lidí. Mezi pozvanými byl i datel. Ten se tehdy honosil krásným "červeným kabátem", červeným peřím. Oslavovalo se, když vtom datel zpozorněl a zaslechl vzdálené rytmické bubnování. Šaman kmene volala o pomoc, protože jejich posvátný Strom života umíral. Datel neváhal a letěl Stromu na pomoc. Když tam přiletěl, zjistil, že Strom života má škůdce až ve svém nejhlubším nitru. Musel se tedy nějak dostat dovnitř. Když se prodíral dřevem, na peříčka se mu nalepila čerň, která se rozprostírala v kmenu (vesmír) a v níž svítily plaménky života (hvězdy). Datel svým ostrým zobákem zneškodnil škůdce, ale ten ho ještě předtím zranil. Kd yž datel vylétl zase z kmene ven, byl celý černý, jen na hlavě měl od krve zašpiněná pírka. Od té doby se datlové na poctu Toho, který zachránil Strom života, oblékají do stejných barev a léčí duše. Lidé-Datlové se vyznačují tím, že jim záleží na rodinném zázemí. To musí být harmonické, co se týče vztahů,a útulné, pokud jde o prostředí. Tito lidé mají zvláštní talent k vytvoření rodinného hnízdečka - stejně jako datlové. To s sebou může přinášet nebezpečí, že členové "hnízda" nechtějí vyletět do světa a ra ději v něm zůstávají co nejdéle, a že rodiče - Datlové budou chtít vědomě zadržovat mladé v rozletu. Méně se o těchto lidech ví, že patří mezi velmi silné osobnosti. I v tomto mohou připomínat svůj ptačí symbol kdo by do tohoto krásného a jemně vypadající ho opeřence řekl, ž se umí pevně zachytit na stromě (má velmi silné drápy) a proklovat se tvrdým dřevem (ostrý zobák)? Staří Indiáni si byli vědomi, že přes veškerou zdánlivou křehkost se tito lidé řadí mezi silné jedince. Je přirozené, že se stávali úspěšnými léčiteli, jednak jakoby cítili, že to je jejich poslání, jednak vynikající nesmírnou trpělivostí s nemocnými a zraněnými. A v neposlední řadě tito lidé mají velký talent rozumět bylinám, které byly pro Indiány hlavní medicínou. Staří Indiáni si také povšimli, že není snadné si datla ochočit. Všechna divoká zvířata jsou přirozeně bázlivá, ale tito ptáci se vyznačují opravdu velkou plachostí. Lidé-Datlové jsou velmi ostýchaví. Nikoliv přímo ve společnosti, ale hodně dlouho jim trvá, než začnou někomu o pravdu důvěřovat.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.