Niet škaredých žien. Sú len ženy, ktoré nevedia, ako byť krásnymi. (Ninon de l'Enclos)

Indiánsky horoskop 23. september -19. apríl

2. května 2009 v 13:10 |  Šamanizmus

HAVRAN

23. september - 23. október
rastlina-divozel
kameň/minerál-jaspis -
farba-hnedá
element-motýľ

"Mesiac letiacich husí" otvára ročné obdobie, v ktorom sa rast spomaľuje. Farbou havraních ľudí je hnedá, farba jesennej zeme. Táto vyjadruje zviazanosť so zemou, ale zároveň i pripravenosť preniknúť do vyšších sfér.

Ich totemové zviera, smolovočierny havran, je hyperinteligentné, opatrné ale niekedy veľmi bojachtivé zviera. Pre indiánov je to symbol rovnováhy medzi človekom a prírodou a zároveň rozdvojená bytosť. Pre mnohé kmene je dobrým pre iné zlým znamením. Túto dualitu charakterizuje aj človek havran (váš totem je znamením nerozumnosti). Môžu vystúpiť do netušených výšok, ale je im zaťažko zaujať pevnú pozíciu. Havraní ľudia sú veľmi opatrní, lebo vďaka svojej dôverčivosti si už často narazili zobák. Sú to ľudia milujúci spolky a majú radi pekný domov. V láske uprednostňujú voľnosť, nezávislosť, a permanentne sa seba pýtajú, či si zobrali toho pravého.

Ich kameň, jaspis v tvare srdca, sa tiež nazýva aj kameň krvi alebo heliotrop. Indiáni veria, že má silu odovzdávať teplo slnka, zastaviť krvácanie a jeho majiteľa urobiť neviditeľným. Havraní ľudia sa v rovnováhe podobajú svojmu kameňu: sú láskaví, dobrotiví a ohľaduplní a starajú sa o blížnych. A predsa sa im darí zle, upadajú do depresií a zmätku. Ešte horšie pre ich okolie sú ich rýchle zmeny nálady.

Ako ich rastlina, divozel, môžu havraní ľudia iných upokojiť už svojou prítomnosťou zmierniť chorobu. Oni sami môžu spotrebovať dávky liečiv, lebo sú zväčša náchylní na ochorenia nosa, obličiek a nervového systému. V zlých fázach sú podráždení a paranoidní.

Havraní ľudia sa hodia k tým, ktorých totemové zviera je vydra alebo jeleň, ako aj k tým, ktorých element vyjadruje hromový (ohnivý) vták. Dopĺňajú sa s ľudmi v znamení červeného jastraba.

HAD

24. október - 21. november
rastlina-bodliak
kameň/minerál-meď+malachit
farba-oranžová
element- žaba

"Mesiac prvých mrazov" je obdobím skúšok a prípravy na obnovenie. Dennou dobou ľudí narodených v neskorú jeseň je západ slnka, ich farbou je jasná intenzívna oranžová farba zapadajúceho slnka. To symbolizuje vitálnych, intelektuálnych, ctižiadostivých ľudí, pozorovateľov s prenikavou mysľou.

Ich totemové zviera, hada, si indiáni veľmi vážia, zatiaľ čo v európskych mýtoch je označovaný za nebezpečného a má zlú povesť. To je aj osud mnohých hadích ľudí. Títo ľudia sú často neporozumení ba až zatracovaní, pretože pôsobia nebezpečne a tajomne. Ako hadi aj títo ľudia majú vyvinuté veľmi citlivé vnímanie. Ich prenikavé oči dokážu nazrieť hlboko do duše iných. Hadí ľudia sú veľmi dychtiví po poznaní a sršia nápadmi. Mnohí z nich majú pozoruhodnú trpezlivosť. Sú to rodení hrdinovia s vysokou mierou sebakontroly, keď to vyžadujú okolnosti.

Ako ich totemová rastlina, bodliak, ktorý je bohatý na minerálne látky, hadí ľudia ukrývajú svoju zraniteľnosť a citlivosť za múrmi z ostrých tŕňov. Avšak kto je dostatočne silný, aby rozbil ochranný pancier, narazí na temperamentného a hlbokého človeka. Hadí ľudia sú vzrušujúci milenci. Avšak ,keď sú vyvedení z koľají, potom sa nechajú celkom opantať svojím pokušením. V zlých obdobiach sú hadí ľudia neústupní, žiarliví, úskoční a zlostní. Svoju nenávisť najsilnejšie prejavujú na tých, ktorích milujú. Vtedy sú náchylní na ochorenia srdcovo-cievneho systému a kožné choroby, majú sklon k depresii. Ale vedia sa aj rýchlo regenerovať.

Hadí ľudia majú moc podobne ako ich minerál meď, uskutočniť premenu. Hoci sami nie sú obzvlášť prispôsobiví, dokážu aj tak ovplyvňovať situáciu. Tak ako ich druhý minerál, malachit, majú mimoriadnu duchovnú silu. Bohužiaľ používajú svoj potenciál často iba na egocentrické účely, čo im iba zlé prináša. Majú sklon svoje pocity blokovať (vyplyvajúc z príslušnosti k žabej skupine, elementu vody) cez svoj silný intelekt. Ich vysoký energetický potenciál je im aj zároveň Stalingradom. Ak nechajú cez seba bez miery tiecť energie, môžu vyslovene stŕpnuť, stuhnúť. Táto prechodná smrť zamrznutím, je ich záchranou pred ich vlastnou silnou energiou. Tak ako aj hady majú moc zvliecť sa z kože, a síce v pravý moment zahodiť staré city a nápady a otvoriť sa pre nové.

Hadí ľudia si rozumejú s tými, ktorí majú totemové zviera pumu, ďatľa ako aj snežnú hus, bobra a hnedého medveďa. Dopĺňajú sa s bobrími ľudmi.

Jeleň Wapiti

22. november - 21. december
rastlina-čierny smrek
kameň/minerál-obsidián
farba-čierna
element-búrkový vták

"Mesiacom dlhotrvajúceho snehu" sa začína čas obnovy. Chladné ročné obdobie pomáha v tomto čase narodeným jedincom vyrovnávať horúcu energiu, ktorá cez nich preniká ako cez príslušníkov elementu búrkového vtáka. Sú to skutočné deti noci. Ich farbou je čierna, ktorá je pre amerických Indiánov posvätnou farbou učenia. Ich dennou dobou je zádumčivý súmrak, keď veci strácajú jasné obrysy. Táto čierna dáva ľuďom znamenia jeleňa wapiti silu oddať sa nejakej veci, intuíciu a hlboké poznanie.

Ich totemové zviera je jeleň wapiti, kráľ jeleňov. Rovnako, ako ich totemové zviera, majú ľudia znamenia jeleňa wapiti hrdú a vyrovnanú chôdzu. Muži majú sklon k rivalitnému správaniu sa a pokúšajú sa zhromažďovať okolo seba bývalé lásky do háremu ako "dobré priateľky". Aj ženy znamenia jeleňa wapiti rady navzájom rivalizujú, ale menej ako muži. Práve v láske majú obidve pohlavia sklon skrývať svoje skutočné pocity, čo môže viesť k nečakaným výbuchom zúrivosti a žiarlivosti.

Obsidián, minerál ľudí znamenia jeleňa wapiti, známy aj pod názvom vulkanické sklo, pochádza z hĺbok vnútra zeme. Indiáni veria, že môže svojmu nositeľovi prepožičať istý spôsob jasnovidného pohľadu do duše ľudí. Rovnako, ako ich kameň, sú ľudia znamenia jeleňa wapiti dobrým zrkadlom svojho okolia, pretože prostredníctvom vonkajších dojmov dokážu preniknúť do skutočného jadra veci. Niektorí z nich majú telepatické schopnosti a schopnosť vidieť budúcnosť. Preto sú z nich dobrí učitelia.

Ich totemová rastlina, čierny smrek, majestátny ihličnatý strom, je bohatý na vitamíny a tak povediac je pomarančovníkom Indiánov. Rovnako, ako drevo tohto stromu, môžu byť ľudia znamenia jeleňa wapiti byť rovnako mäkkí, ako aj silní, bez toho, aby vnútorne stvrdli.

Sú to srdečné, ochotné povahy so silne vyvinutou intuíciou, ktorá im dáva schopnosť riešiť duševné problémy iných ľudí. Sú veľmi netrpezliví, ak sa stretnú s nespravodlivosťou. Ak ju objavia, vytrubujú hlasno svoj objav, a to dovtedy, kým nie je odstránená.

Slabými miestami na ich tele sú kolená, lýtka, krk a dýchacie cesty (radi poučujú, teda priveľa rozprávajú). Ich schopnosť hlbokého vcítenia sa im otvára dvere do duchovných rovín, ktorým sa iní ľudia radšej vyhýbajú. Dôležité pre nich je opätovne nadobudnúť kontakt so zemou!

Ľudia nrodení v znamení jeleňa wapiti sa životom pohybujú na ostrí noža, keďže ich život charakterizuje dualita. Napriek všetkej otvorenosti sa pred cudzím človekom obávajú naozaj otvoriť. V tomto okamihu sa od partnera odlúčia - ak aj nie telesne, tak aspoň v myšlienkach. Schizofrénnym spôsobom skrývajú svoje pocity, avšak zároveň navonok pôsobia úplne srdečným dojmom. Avšak táto bolestná dualita nemá nič do činenia s kolísaním citov alebo s náladovosťou, ale s tým, že často nedokážu vyjadriť priamo na mieste svoju nespokojnosť. Ak svoju hravosť potlačia, majú sklon k neústupčivosti a k hádavosti. Riešenie: tanec, spev a zabávanie sa sú dobré pre ich energiu.

Rozumejú si s ľuďmi zo znamením jastrab, jeseter, ako aj vydra a havran. Ich ultimatívnym doplnkom je jeleň (obyčajný).

Snežná hus

22. december - 19. január

rastlina-breza
kameň/minerál-kremeň
farba-biela
element- korytnačka


Prvý mesiac roka, "mesiac obnovy zeme" je časom vhľadu dovnútra. Ľudia, ktorí sa narodili na prelome dvoch rokov, majú ako totemové zviera snežnú hus.

Navonok majú chladný zovňajšok kryštálu kremeňa -- horského krištáľu, svojho minerálu. Ten spôsobuje, že sa zdajú byť v porovnaní s inými často citovo chladní. Nenechávajú sa strhnúť k extrémnym citovým výbuchom.

Kremeň je kameňom sily, čo môže byť tak pozitívne, ako aj negatívne. Pozitívna sila človeka znamenia snežnej husi pozostáva v tom, že veci extrémne presne registrujú. Negatívny je ich sklon k fanatizmu.

Farbou ľudí znamenia snežnej husi je biela: farba (duchovnej) čistoty.

Ich totemovou rastlinou je breza - z jej kôry sa zhotovovali prvé písané zvitky.

Ľudia znamenia snežnej husi sa cítia byť silne prepojení s tradíciami a bránia sa zmenám. Bez reptania uznávajú autority a pripisujú dôležitosť bezchybnému správaniu sa.

V spoločnosti najradšej robia "krátke rozhovory".

Je veľmi ťažko prelomiť pancier ich zdržanlivosti a preniknúť k ich skutočnému "ja".

Svojou príslušnosťou k elementu korytnačky sú okrem toho veľmi materiálne orientovaní a od prírody veľmi nároční.

Svojich partnerovi si vyberajú veľmi starostlivo. Sú to pedantní ľudia, ktorých všedný deň musí fungovať bez zádrhelov.

Ak sú ľudia zo znamenia snežnej husi zle naladení, majú sklon k žiarlivosti, prehnanému skepticizmu, nafúkanosti a arogantnosti.

Potom ich trápia problémy s trávením, artritídou a reumou, proti ktorým pomáha čaj z kôry a listov brezy.

Liečebný prostriedok na ich psychiku: častejšie "vybuchnúť".

Ľudia znamenia snežnej husi vynikajúco vychádzajú s príslušníkmi elementu korytnačky a žaby. Ich doplnkom je znamenie ďateľ.

Vydra

20. január - 18. február

rastlina-osika
kameň/minerál-striebro
farba-strieborná
element-motýľ


"Mesiac odpočinku a očisty" je fázou prípravy na nadchádzajúce teplé ročné obdobie.

Ľudia znamenia vydry vidia vždy v tom druhom vyššiu bytosť, avšak zriedkakedy dokážu prejaviť svoje vlastné hlboké pocity.

Kompenzujú to ohnivými filozofickými diskusiami.

Ani intelektuálne, ani v láske, ktorú delia súčasne medzi viacerých ľudí, im nie je možné odolať.

Ich totemové zviera -- vydra -- je jedným z najmilších a najzvedavejších zvieratiek divočiny.

Ak nežerie, neloví, či neslní sa, hrá sa: vydry si stavajú na brehu kĺzačky, po ktorých sa ako deti kĺžu do rieky. Tak, ako toto zvieratko, aj ľudia narodení v znamení vydry majú veľkú slovnú zásobu a radi sa hrajú so slovíčkami.

Striebornej farbe sa pripisujú magické vlastnosti (pre Indiánov symbolizuje najvyššie vibrácie lásky).

Rovnako, ako ich minerál -- striebro sú títo ľudia veľmi cenení a ako priatelia veľmi ctení.

Ich totemová rastlina je ohybná osika. Ak zafúka letný vánok na striebristo sa skvúce listy, pripomína to vyzváňanie maličkých zvončekov. Rovnako jemne dokážu odovzdávať harmonickí ľudia znamenia vydry svoje posolstvá svetu.

Vďaka zvýšenej schopnosti vnímania sa môžu stotožniť s druhými ľuďmi a precítiť ich najhlbšie pocity.

Ako príslušníci elementu motýľa by najradšej celý deň snívali.

Naša rada: Vráťte sa naspäť na rovinu skutočností, vyvíjajte viac zmyslu pre realitu a praktickú inteligenciu, inak telo zareaguje astmou, bronchitídou a sennou nádchou.

Priateľstvo spája ľudí zo znamenia vydra so znameniami jeleňa obyčajného a havrana, ako aj s príslušníkmi elementu búrkového vtáka, so znamením jastraba a jeleňa wapiti. Ich doplnkom je znamenie jesetera.

Puma

19. február - 20. marec
rastlina-skorocel
kameň/minerál-tyrkys
farba-modrozelená
element-žaba"Mesiac veľkých vetrov" je obdobím razantne sa meniacich energií, prípravou na nový rast na zemi.

Podobní sú aj ľudia, ktorí sa narodia na prechode zo zimy do jari.

Ich totemovým zvieraťom je puma, "lev Ameriky". Je pružná a pôvabná, nehlučná a rýchla.

Rovnako ako kráľovská mačka (kráľ zvierat) sa ľudia narodení v znamení pumy radi utiahnu z podlého sveta do vyšších oblastí, alebo do svojej vlastnej jaskyne, aby premýšľali, alebo aby si lízali rany.

Sú to zraniteľné mimózy a rýchle sa cítia byť outsidermi.

Sú vtipní a zábavní, ale svoje skutočné "ja" odhalia až vtedy, keď majú absolútnu dôveru. Potom môžu prepuknúť ich dlhé roky potláčané pocity a prejaviť sa jedným jediným výkrikom.

Ich kameň, tyrkys, sa u Indiánov nazýva "nebeská hviezda". Tak, ako tyrkys, aj ľudia narodení v znamení pumy majú neobvyklé schopnosti. Sú veľmi spirituálne a intuitívne založení, avšak môžu to byť aj náladové, melancholické stvorenia, ktoré si robia veľa starostí z maličkostí. Preto majú sklon k žalúdočným a črevným chorobám.

Príslušnosť k elementu žaby posilňuje sklon ľudí znamenia pumy k mystike a mágii, zintenzívňuje však aj ich neistotu a náladovosť. Ľudia znamenia pumy by mali viac dbať na realitu života a obklopiť sa ľuďmi spätými so zemou.

Ich rastlina, skorocel, je veľmi rozšírenou liečivou rastlinou, ktorá pôsobí na čistenie krvi, tíši bolesť a zbavuje jedov.

Ich farba -- tyrkysová -- symbolizuje "nebo" a "spiritualitu". Príliš senzibilnému človeku znamenia pumy pomáha, keď sa obklopí na harmonizáciu veľkým množstvom zelenej farby (zelene), aby sa vytvorila rovnováha medzi nebom a zemou.

V láske sú ľudia narodení v znamení pumy pasívni, musia byť doslova prekabátení, aby nadviazali nejaký vzťah a potrebujú neustále uisťovanie, že sú milovaní.

Pri strate vnútornej rovnováhy vytrčia drápy a prekvapujúco prudko bojujú s tými, čo ich zranili. Táto zúrivosť je najlepší prostriedok na ich vytrhnutie z neustále hroziacej melanchólie.

Ich doplnkom je človek narodený v znamení medveďa hnedého. Dobre vychádzajú s predstaviteľmi elementov žaby a korytnačky.


Červený jastrab

21. marec - 19. apríl

rastlina-púpava
kameň/minerál-ohnivý opál
farba-žltá
element-búrkový vták

"Mesiac pučiacich stromov" uvádza jedno z najrýchlejších období rastu na zemi. A to znamená: "high energy" (veľkú energiu) pre všetkých, čo sa narodili v tomto čase.

Ako jastrab s červeným chvostom, ktorého Indiáni kmeňa Pueblo nazývajú "červený jastrab", sú títo ľudia lovci, ktorí sa rýchlosťou svetla rútia na ceste hľadania nových činov, projektov a filozofií. Pritom upadajú z jedného extrému do druhého: v lepších fázach sú otvorení a pozitívni, v zlých sa utiahnu ako osamelí vlci a premýšľajú o nepodarenom svete.

Tak, ako ich kameň -- ohnivý opál (Indiáni ho dávali do súvislosti so silami Slnka, Mesiaca a ohňa) milujú títo ľudia miesta, kde to ide do horúca a kde neustále panuje napätie. Hlavná vec je pritom, aby boli podporené ich silné energie.

Ich hlavným problémom je silný oheň, ktorý v nich horí (ich príslušnosťou ku elementu búrkového vtáka sa ešte zosilňuje). Kto sa ho nenaučí zvládnuť a užitočne využiť, stroskotá v dôsledku vnútorného napätia. Problémy majú so svojím vzťahom k Mesiacu, ktorý symbolizuje emócie: ako fanatici jasnosti sa obávajú mätúceho chaosu vlastných a cudzích citov.

Ich totemová rastlina, púpava, sa dávnejšie používala ako ukľudňujúci prostriedok. Púpavové tonikum je dobré na problémové miesta ľudí narodení v znamení jastraba, a tým je najmä oblasť hlavy.

Ich farba, zlatožltá farba jarného Slnka a púpavy im pomáha stimulovať inteligenciu a podporuje ich telesné a duševné zdravie.

Nebojácni, radikálni a bez ohľadu na straty bojujú ľudia znamenia jastraba proti pokrytcom a kazisvetom tohto sveta. Majú vrodený optimizmus a veľkú silu rozhodovania. Ako úprimní, samostatní ľudia a myslitelia sú dobrými vedúcimi osobnosťami. Ala chýba im koncentrácia, trvalý záujem a trpezlivosť.

Naplnenie nájdu s iným príslušníkmi elementu búrkového vtáka a s ľuďmi elementu motýľa. Ich osobným doplnkom je znamenie havrana.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Aurora18 Aurora18 | E-mail | Web | 9. července 2009 v 17:58 | Reagovat

Ja som Jeleň Wapiti. Sedí to na mňa až na pár vecí ako uliate  :-P

Nana/Aurora18

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.