Niet škaredých žien. Sú len ženy, ktoré nevedia, ako byť krásnymi. (Ninon de l'Enclos)

Březen 2009

knedle ako buchty

14. března 2009 v 17:41 Recepty
Suroviny
staršia knedľa
džem
trocha mlieka
vajíčka, strúhanka
práškový cukor - podľa chutiPostup
Knedľu pokrájame na tenšie plátky . Demonik sa už prizerá, že čo to bude..

Potom ich trochu ponoríme do mlieka len toľko, aby trošku zvlhli
Potom jednu stranu natrieme džemom a druhou prikryjeme. Ako vidíme v pozadí, len čo nedávame pozor, náš mliekožravec sa vrhol na mlieko... Necháme ho nabažiť sa a my si musíme pripraviť ďalšie..
Obalíme vo vajíčku a strúhanke.
/fotky už niesu, nestíhala som fotiť a piecť.. /


Vypražíme do zlatohneda v oleji a ešte za tepla obalíme v cukre.
Hotovo
Dobrú chuť!

72 Géniov merkúrskej sféry II.časť

8. března 2009 v 19:09 Tajomné bytosti
Třicátý šestý génius
Jméno: Menadel (ladnm)
Přívlastek: Zbožňováníhodný Bůh
Boží jméno: Alla
Příslušná výseč zvěrokruhu: 176°-180°
Voláme jej: abychom se udrželi v úřadě a abychom si udrželi existenční prostředky, které máme
K jeho vyzývání používáme osmý verš dvacátého šestého žalmu: Domine, dilexi decorem domus tuae et locum habitationis gloriae tuae (Hospodine, miluji příbytek domu tvého a sídlo tvé slávy)
Působí: proti pomluvám a k osvobození zajatců.
Opačný génius: chrání ty, kteří se snaží uniknout spravedlnosti

Třicátý sedmý génius
Jméno: Aniel (layna)
Přívlastek: Bůh ctnosti
Boží jméno: Abda
Příslušná výseč zvěrokruhu: 181°-185°
Voláme jej: k dosažení vítězství a skončení obléhání města
K jeho vyzývání používáme jméno Boží a osmý verš osmdesátého žalmu: Deus virtutum, converte nos et ostende faciem tuam et salvi erimus (Bože zástupů, Zebaoth, navrať nás a dej, ať nám svítí obličej Tvůj a spaseni budeme)
Pod jeho vládou jsou: vědy a umění, zjevení tajemství přírody, inspirace filosofů a mudrců
Zvláštní znamení: velká učenost
Opačný génius: opačný duchovní směr, dryáčník

Třicátý osmý génius
Jméno: Haamiah (hymjx)
Přívlastek: Bůh naděje všech zemských dítek
Boží jméno: Agla, trojjediný a jediný Bůh (alga)
Příslušná výseč zvěrokruhu: 186°-190°
Voláme jej: k dosažení pokladu nebes a země
K jeho vyzývání používáme devátý verš devadesátého prvního žalmu: Quoniam tu es Domine spes mea; altissimum posuisti refugium tuum (Protože jsi Hospodin, který je mým útočištěm, a Nejvyššího za svůj příbytek položil)
Působí: proti podvodu a zbraním, dravé zvěři a duchům pekelným
Pod jeho vládou je: vše, co se vztahuje k Bohu
Opačný génius: lež

Třicátý devátý génius
Jméno: Rehael (lajhr)
Přívlastek: Bůh, přijímající hříšníky
Boží jméno: Goot
Příslušná výseč zvěrokruhu: 191°-195°
K jeho vyzývání používáme jedenáctý verš třicátého žalmu: Audivit Dominus et miseritus est mei: Dominus factus est meus adiutor (Bůh mne vyslyšel a smiloval se nade mnou: Hospodin se stal mým pomocníkem)
Voláme jej: k vyléčení chorob
Pod jeho vládou jsou: zdraví a dlouhý život
Působí: na lásku otcovskou a synovskou
Opačný génius: mrtvá neboli prokletá země; způsobuje vraždy dětí a příbuzných

Čtyřicátý génius
Jméno: Jeiazel (lazyy)
Přívlastek: Bůh, který se těší
Boží jméno: Goed
Příslušná výseč zvěrokruhu: 196°-200°
K jeho vyzývání používáme jména Boží a patnáctý verš osmdesátého osmého žalmu: Ut quid Domine repellis orationem meam, avertis faciem tuam a me? (A proč Hospodine zapuzuješ modlitbu mou a skrýváš přede mnou svou tvář?) [Tento žalm má obdivuhodný účinek: způsobuje vysvobození zajatců, dosažení útěchy a ochranu před nepřáteli]
Pod jeho vládou jsou: tisk a obchod knihami
Zvláštní znamení: učenci a umělci
Opačný génius: působí na melancholiky a samotáře

Čtyřicátý první génius
Jméno: Hahahel (lahhh)
Přívlastek: Bůh ve třech osobách
Boží jméno: Gudi
Příslušná výseč zvěrokruhu: 201°-205°
K jeho vyzývání používáme druhý verš stodvacátého žalmu: Domine libera animam meam a labiis iniquis et a lingua dolorosa (Hospodine, vysvoboď mou duši od rtů lživých a jazyka lstivého)
Působí: proti bezbožnosti a pomluvám
Pod jeho vládou je: křesťanství
Zvláštní znamení: duševní velikost, energie, sebeobětování ve službě Bohu
Opačný génius: odpadlíci a renegáti

Čtyřicátý druhý génius
Jméno: Mikael (lakym)
Přívlastek: Ctnost Boží, dům Boží, Bohu podobný
Boží jméno: Biud
Příslušná výseč zvěrokruhu: 205°-210°
K jeho vyzývání používáme jména Božího a sedmý verš stodvacátého prvního žalmu: Deus custodit te ab omni malo: custodiat animam tuam Dominus (Bůh tě uchrání od všeho zlého, ochraňuj Hospodin duši tvou)
Voláme jej: k bezpečnému cestování a k odhalování spiklenců
Zvláštní znamení: zájem o politiku, talent pro diplomacii
Opačný génius: zrady, falešné zprávy, sklon ke zlu

Čtyřicátý třetí génius
Jméno: Veubiah (hylww)
Přívlastek: Bůh vládce
Boží jméno: Solu
Příslušná výseč zvěrokruhu: 211°-215°
K jeho vyzývání používáme čtrnáctý verš osmdesátého osmého žalmu: Et ego ad te, Domine, clamavi, et mane oratio mea praeveniet te (Proto volám Tebe, Hospodine, a brzy před Tebe přijde moje modlitba)
Voláme jej: ke zničení nepřítele a abychom byli osvobozeni z otroctví
Zvláštní znamení: láska k vojenskému stavu a válečnictví
Opačný génius: rozkol mezi knížaty

Čtyřicátý čtvrtý génius

Jméno: Jelahiah (hyhly)
Přívlastek: Věčný Bůh
Boží jméno: Bosa
Poslušná výseč zvěrokruhu: 216°-220°
Voláme jej: aby se podařil nějaký užitečný podnik
K jeho vyzývání používáme stoosmý verš stodevatenáctého žalmu: Voluntaria oris mei bene placita fac, Domina, et iudicia tua doce me (Dobrovolné oběti mých úst, žádám, oblib sobě, Hospodine, a právům nauč mne)
Dává: ochranu před úřady a při procesech
Působí: proti zbraním a dává vítězství
Zvláštní znamení: člověk jeho povahy miluje cesty za poučením. Veškeré podniky se mu daří díky tomuto andělovi a dostává se mu vyznamenání a vojenského nadání, stejně jako slávy
Opačný génius: války

Čtyřicátý pátý génius
Jméno: Sealiah (hylas)
Přívlastek: Bůh, který hýbe veškerými věcmi
Boží jméno: Hoba
Příslušná výseč zvěrokruhu: 221°-225°
K jeho vyzývání používáme osmnáctý verš devadesátého čtvrtého žalmu: Si dicebam: motus est pes meus: misericordia tua, Domine, adiuvabat me (Řekl jsem: podklesla noha moje, ale milost Tvá, Hospodine, mne podepřela)
Působí: usvědčení a pokoření zločinců a pyšných, stejně jako povznesení ponížených a padlých
Pod jeho vládou je: rostlinstvo
Zvláštní znamení: dovednost a sklon k sebevzdělávání
Opačný génius: vládne atmosférou

Čtyřicátý šestý génius

Jméno: Ariel (layrj)
Přívlastek: Bůh projevující se
Boží jméno: Piur
Příslušná výseč zvěrokruhu: 226°-230°
Voláme jej: aby se člověku dostalo zjevení
K jeho vyzývání používáme jmen Božích a devátý verš stočtyřicátého pátého žalmu: Suavit Dominus universos et miserationes eius super omnia opera eius (Dobrotivý je Hospodin všem a slitování jeho nad všechny skutky jeho)
Dává: odhalení skrytých pokladů, tajemství přírody a vidění věcí žádoucích ve snu
Zvláštní znamení: silný a jemný duch, moudré myšlenky, vznešené představy a prozíravost
Opačný génius: duševní chaos

Čtyřicátý sedmý génius
Jméno: Asaliah (hylvj)
Přívlastek: Spravedlivý Bůh, zvěstující pravdu
Boží jméno: Xana
Příslušná výseč zvěrokruhu: 231°-235°
K jeho vyzývání používáme čtyřiadvacátý verš stočtvrtého žalmu: Quam magnificata sunt opera tua, Domine! Omnia in sapientia fecisti, impleta est terra possessione tua (Jak četné a velké jsou skutky Tvé, Hospodine! Všechny jsi je moudře učinil, plná je země bohatství Tvého)
Voláme jej: abychom chválili Boha a povznesli se k němu, když nám sesílá osvícení
Pod jeho vládou je: spravedlnost a snaha ve sporech objevit skryté
Znamení: příjemná povaha, způsobující náruživost k odhalování skrytého

Čtyřicátý osmý génius
Jméno: Mihael (lahym)
Přívlastek: Bůh bezpečný otec
Boží jméno: Zaca
Příslušná výseč zvěrokruhu: 236°-240°
K jeho vyzývání používáme druhý verš devadesátého osmého žalmu: Notum fecit Dominus salutare suum, in conspectu gentium revelavit iustitiam suam (Ve známost uvedl Hospodin spásu svoji, před očima národů zjevil spravedlnost svou)
Voláme jej: k dosažení míru a souladu v manželství
Dává: ochranu těm, kteří ho prosí o pomoc, předtuchy a inspirace ve věcech budoucích
Zvláštní znamení: člověk vášnivý v lásce a chtivý zábavy
Opačný génius: přepych, neplodnost
Čtyřicátý devátý génius
Jméno: Vehuel (lawhw)
Přívlastek: Velký a vznešený Bůh
Boží jméno: Mora
Příslušná výseč zvěrokruhu: 241°-245°
K jeho vyzývání používáme třetí verš stopětačtyřicátého žalmu: Magnus Dominus et laudabilis nimis et magnitudinis eius non est finis (Veliký je Hospodin a velmi chvályhodný, nezměřitelná je jeho velikost)
Voláme jej: proti zármutku a duševnímu neklidu
Působí: povznesení k Bohu, abychom jej chválili a slavili
Pod jeho vládou jsou: literatura, právo, diplomacie
Zvláštní znamení: ušlechtilá a citlivá mysl
Opačný génius: egoismus, nenávist, pochlebenství

Padesátý génius
Jméno: Daniel (laynd)
Přívlastek: Znamení milosrdenství, Anděl přiznání
Boží jméno: Pola
Příslušná výseč zvěrokruhu: 246°-250°
K jeho vyzývání používáme osmý verš stotřetího žalmu: Miserator et misericors Dominus, longaminis et misericors (Lítostivý a milostivý je Hospodin, dlouho shovívavý a mnohého milosrdenství)
Voláme jej: k dosažení Boží milosti a útěchy
Pod jeho vládou jsou: spravedlnost a advokacie
Dává: váhavým správné rozhodnutí
Zvláštní znamení: člověk energický v obchodě a pilný se sklonem k literatuře a řečnictví
Opačný génius: dobrodruh

Padesátý první génius
Jméno: Hahasiah (hyvxh)
Přívlastek: Bůh ve svém skrytu
Boží jméno: Bila
Příslušná výseč zvěrokruhu: 251°-2550
K jeho vyzývání používáme třicátý první verš stočtvrtého žalmu: Sit gloria Domini in saeculum; laetabitur Dominus in operibus suis (Sláva Hospodinova nechť panuje navěky; Hospodin nechť se raduje ze svých děl)
Voláme jej: k povznesení duše a k odhalení tajemství moudrosti
Pod jeho vládou jsou: chemie a fyzika. Tento anděl nám odhaluje tajemství mystiky a alchymie
Zvláštní znamení: sklon k mimosmyslovým vědám a k poznání vlastností a síly zvířat, rostlin a nerostů
Opačný génius: šarlatán

Padesátý druhý génius
Jméno: Imamiah (hymmj)
Přívlastek: Bůh, povznesený nad veškeré řeči
Boží jméno: Abag
Příslušná výseč zvěrokruhu: 256°-260°
K jeho vyzývání používáme osmnáctý verš sedmého žalmu: Confitebor, Domine, secundum justitiam eius et psallam nomini Domini altissimi (Chci chválit Hospodina pro jeho spravedlnost a zpívat nejvyšší jméno Hospodinovo)
Voláme jej: ke zničení nepřátelské moci a k ponížení nepřátel
Pod jeho vládou jsou: cesty, ochrana zajatců, kteří ho prosí o pomoc, neboť jim dává nalézt prostředky k dosažení svobody
Zvláštní znamení: silný a živý temperament, snášení protivenství s odvahou a trpělivostí, láska k práci
Opačný génius: pýcha, rouhání, zloba

Padesátý třetí génius
Jméno: Nanael (laann)
Přívlastek: Bůh, pokořující pyšné
Boží jméno: Obra
Příslušná výseč zvěrokruhu: 261°-265°
K jeho vyzývání používáme sedmdesátý pátý verš stodevatenáctého žalmu: Cognovi Domine quia aequitas iudicia tua et in virtute tua humiliasti me (Poznávám, Hospodine, že jsou spravedliví soudcové tvoji a že jsi mne pokořil mocí svou) [Tento žalm je rozdělen na dvaadvacet stejných částí, které odpovídají dvaadvaceti znakům hebrejského písma. Kabalisté tvrdí, že se jej ve svém mládí každý den modlila Panna Maria]
Pod jeho vládou je: vysoká věda
Zvláštní znamení: melancholie, sklon k vědoucímu klidu, k meditaci, záliba v abstraktních vědách
Opačný génius: nevědomost

Padesátý čtvrtý genius
Jméno: Nithael (latyn)
Přívlastek: Král nebes
Boží jméno: Bora
Příslušná výseč zvěrokruhu: 266°-270°
K jeho vyzývání používáme devatenáctý verš stotřetího žalmu: Dominus in coelo paravit sedem suam: et egnum ipsius omnibus dominabitur (Hospodin na nebesích postavil svůj trůn a jeho říše vládne nade vším)
Voláme jej: k dosažení milosti Boží a pro dlouhý život
Pod jeho vládou jsou: císařové, králové a knížata
Zvláštní znamení: věhlas v řečnictví a literatuře, velká úcta mezi učenci
Opačný génius: zhroucení říší

Padesátý pátý génius

Jméno: Mebaiah (hyhbm)
Přívlastek: Věčný Bůh
Boží jméno: Alai
Příslušná výseč zvěrokruhu: 271°-275°
K jeho vyzývání používáme třináctý verš stodruhého žalmu: Tu autem, Domine, in aeternum permanes et memoriale tuum in generationem (Ale Ty, Hospodine, zůstáváš navěky a památka Tvá z pokolení na pokolení)
Působí: k dosažení útěchy a jako pomoc bezdětným
Pod jeho vládou jsou: morálka a náboženství
Zvláštní znamení: člověk, proslulý zbožností a srdečností
Opačný génius: nepřátelé ctnosti

Padesátý šestý génius
Jméno: Poiel (laywp)
Přívlastek: Bůh, udržující Universum
Boží jméno: Illi
Příslušná výseč zvěrokruhu: 276°-280°
K jeho vyzývání používáme čtrnáctý verš stočtyřicátého pátého žalmu: Allevat Dominus omnes, qui corruunt, et erigit omnes elisos (Hospodin podporuje všechny, kteří padají, a napřimuje všechny skloněné)
Voláme jej: abychom získali, co potřebujeme
Pod jeho vládou jsou: dobrá pověst, jmění a filosofie
Zvláštní znamení: člověk všeobecně vážený proto, že vystupuje příjemně a skromně
Opačný génius: pýcha

Padesátý sedmý génius
Jméno: Nemamiah (hymmn)
Přívlastek: Bůh hodný nejvyšší chvály
Boží jméno: Popa
Příslušná výseč zvěrokruhu: 281°-285°
K jeho vyzývání používáme jedenáctý verš stopatnáctého žalmu: Qui timent Dominum, speraverunt in Domino; adiutor eorum et protector eorum est (Vy, kdož se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, neboť on je pomocníkem a štítem)
Voláme jej: k úspěchu a osvobození zajatců
Pod jeho vládou jsou: vojevůdci
Zvláštní znamení: Láska k vojenství, energie, odvážné snášení námahy
Opačný génius: zrada

Padesátý osmý génius
Jméno: Jeialel (lalyy)
Přívlastek: Bůh, který vyslyší z pokolení na pokolení
Boží jméno: Para
Příslušná výseč zvěrokruhu: 286°-290°
K jeho vyzývání používáme čtvrtý verš šestého žalmu: Et anima turbata est valde; sed tu Domine esque quo? (A moje duše je zděšena a chvěje se; ty pak, Hospodine, jak dlouho ještě?)
Voláme jej: proti zármutku, k uzdravení, zejména při očních chorobách
Působí: zejména na vše železné a na lidi se železem obchodující
Zvláštní znamení: statečnost, upřímnost, vášnivost v lásce
Opačný génius:hněv, zloba, vražda

Padesátý devátý génius
Jméno: Harahel (laxrh)
Přívlastek: Bůh, znalý všech věcí
Boží jméno: Ella
Příslušná výseč zvěrokruhu: 291°-295°
K jeho vyzývání používáme jméno génia s jeho přívlastky a třetí verš stotřináctého žalmu: A solis ortu usque ad occasum, laudabile nomen Domini (Jméno Hospodinovo buď slaveno od východu do západu slunce)
Voláme jej: proti neplodnosti žen a k poslušnosti dětí
Pod jeho vládou jsou: poklady, bankovnictví, tiskárny a knižní obchod
Zvláštní znamení: touha po poučení, burzovní obchody
Opačný génius: podvod, bankrot, finanční zruinování

Šedesátý génius
Jméno: Mizrael larcm
Přívlastek: Bůh, ulehčující utlačovanému
Boží jméno: Gena
Příslušná výseč zvěrokruhu: 296°-300°
K jeho vyzývání používáme sedmnáctý verš stočtyřicátého pátého žalmu: Justus Dominus in omnibus viis suis, et sanctus in omnibus operibus suis (Spravedlivý je Hospodin na všech cestách svých a milostivý ve všech skutcích svých)
Voláme jej: k vyléčení z duševních chorob a abychom se zbavili svých pronásledovatelů
Zvláštní znamení: ctnost a dlouhý život
Opačný génius: neposlušnost, odpor

Šedesátý první génius
Jméno: Umabel (labmw)
Přívlastek: Nade všechny povznesený Bůh
Boží jméno: Sila
Příslušná výseč zvěrokruhu: 301°-305°
K jeho vyzývání používáme druhý verš stotřináctého žalmu: Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum (Jméno Hospodinovo buď chváleno od nynějška až navěky)
Voláme jej: abychom získali přátelství nějakého člověka
Zvláštní znamení: cestovatelství, zábavy, citlivost
Opačný génius: výstřednost, nepřirozená neřest

Šedesátý druhý génius

Jméno: Jah-hel (lahhy)
Přívlastek: Nejvyšší bytost
Boží jméno: Suna
Příslušná výseč zvěrokruhu: 306°-310°
K jeho vyzývání používáme stopadesátý devátý verš stodevatenáctého žalmu: Vide quoniam mandata tua dilexi, Domine; in misericordia tua vivifica me (Pohleď, Hospodine, abych příkazy Tvé miloval; v milosrdenství svém mne oživ)
Voláme jej: k dosažení moudrosti
Pod jeho vládou jsou: mudrci a lidé osvíceného ducha
Zvláštní znamení: láska ke klidu a samotě, skromnost a ctnost
Opačný génius: mrzutosti, prostopášnosti, nestálost, rozvod

Šedesátý třetí génius
Jméno: Anianuel lawnj
Přívlastek: Nekonečně dobrotivý Bůh
Boží jméno: Miri
Příslušná výseč zvěrokruhu: 311°-315°
K jeho vyzývání používáme Boží jména a jedenáctý verš druhého žalmu: Servite, Domino, in timore; et exaltate ei cum tremore (Služte Hospodinu, vesele a s rozechvěním)
Voláme jej: aby byly národy obráceny ke křesťanství
Dává: ochranu proti úrazům, léčí nemoci
Pod jeho vládou jsou: obchod a bankovnictví
Zvláštní znamení: vynalézavost, rozum, vnímavost
Opačný génius: šílenství a marnotratnost

Šedesátý čtvrtý génius
Jméno: Mehiel (layhm)
Přívlastek: Bůh vše uchovávající
Boží jméno: Alli
Příslušná výseč zvěrokruhu: 315°-320°
K jeho vyzývání používáme Boží jména a osmnáctý verš třiatřicátého žalmu: Ecce, oculi Domini super metuentes eum; et in eis, qui sperant super misericordia eius (Hle, oko Hospodinovo spočívá na těch, kteří se Ho bojí a čekají na milosrdenství Jeho)
Voláme jej: proti protivenstvím
Dává: ochranu proti dravé zvěři a proti zuřivosti
Pod jeho vládou jsou: učenci, učitelé, řečníci atd.
Zvláštní znamení: literární sláva
Opačný génius: falešná moudrost, kritik

Šedesátý pátý génius
Jméno: Damabiah (hybmd)
Přívlastek: Bůh, studnice moudrosti
Boží jméno: Tara
Příslušná výseč zvěrokruhu: 321°-325°
K jeho vyzývání používáme třináctý verš devadesátého žalmu: Convertere, Domine, et usque qua? Et deprecibilis esto super servos tuos (Navrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš otálet? Měj slitování se služebníky svými)
Voláme jej: proti čarodějství, pro dosažení moudrosti a k uskutečnění užitečných podniků
Pod jeho vládou jsou: moře, řeky, prameny a námořníci
Zvláštní znamení: námořník, zisk velkého bohatství
Opačný génius: bouře, ztroskotání

Šedesátý šestý génius
Jméno: Manakel laqnm
Přívlastek: Bůh, který udržuje a chrání všechny věci
Boží jméno: Pora
Příslušná výseč zvěrokruhu: 326°-330°
K jeho vyzývání používáme dvaadvacátý verš třicátého osmého žalmu: Ne derelinquas me, Domine; Deus meus, ne discesseris a me (Neopouštěj mne, Hospodine! Bože můj, nevzdaluj se ode mne)
Voláme jej: pro zmírnění Božího hněvu, proti padoucnici
Pod jeho vládou jsou: rostliny, vodní tvorové a sny
Zvláštní znamení: mírná povaha
Opačný génius: špatné fyzické a morální vlastnosti

Šedesátý sedmý génius
Jméno: Eiaiel (lajya)
Přívlastek: Bůh blaženosti lidských dítek
Boží jméno: Bogo
Příslušná výseč zvěrokruhu: 331°-335°
K jeho vyzývání používáme Boží jména a čtvrtý verš sedmatřicátého žalmu: Delectare in Domino et dabit tibi petitiones cordis tui (Těš se v Hospodinu a uspokojí žádosti srdce tvého)
Voláme jej: k útěše a pro moudrost. Působí na okultní vědy a dává těm, kdo ho volají ve svých záležitostech, poznání pravdy
Zvláštní znamení: Bohem dané duchovní osvícení, láska k samotě, vědecká proslulost
Opačný génius: omyl, předsudek

Šedesátý osmý génius
Jméno: Habuiah (hywbx)
Přívlastek: Štědrý Bůh
Boží jméno: Deos (DEOS)
Příslušná výseč zvěrokruhu: 336°-340°
K jeho vyzývání používáme první verš stošestého žalmu: Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniqm in saeculum misericordia eius (Chvalte Hospodina, neboť je dobrotivý a jeho milost je věčná)
Voláme jej: pro zdraví, k vyléčení nemocí
Pod jeho vládou jsou: orba a plodnost
Zvláštní znamení: láska k zemědělství, lov, zahradnictví
Opačný génius: neplodnost, hlad, mor, škodlivý hmyz

Šedesátý devátý génius
Jméno: Rochel (lahar)
Přívlastek: Vševidoucí Bůh
Boží jméno: Deos (DeoV)
Příslušná výseč zvěrokruhu: 341°-345°
K jeho vyzývání používáme pátý verš šestnáctého žalmu: Dominus pars hereditatis meae et calicis mei; tu es, qui restitues hereditatem meam mihi (Hospodin je mým dědictvím a pohárem mým, ty mi vrátíš mé dědictví)
Voláme jej: abychom znovu získali ztracené nebo ukradené předměty
Zvláštní znamení: proslulý advokát
Opačný génius: právo, závěť

Sedmdesátý génius
Jméno: Jabamiah (hymby)
Přívlastek: Slovo, vytvářející všechny věci
Boží jméno: Aris
Příslušná výseč zvěrokruhu: 346°-350°
K jeho vyzývání používáme jména Boží a první verš Geneze: Na počátku stvořil Bůh nebe i zemi
Pod jeho vládou jsou: plodnost a přírodní jevy
Dává: ochranu těm, kteří chtějí posílit
Zvláštní znamení: proslulí géniové, světla duchovní filosofie
Opačný génius: ateismus

Sedmdesátý první génius
Jméno: Haiel (layyh)
Přívlastek: Bůh, vládce světa
Boží jméno: Zeut
Příslušná výseč zvěrokruhu: 351°-355°
K jeho vyzývání používáme třicátý verš stodevátého žalmu: Confitebor Domino nimis in ore meo et in medio multorum laudabo eum (Chci velice chválit Hospodina svými ústy a oslavovat Ho uprostřed mnohých)
Působí na: dopadení zločinců a záchranu z rukou našich nepřátel
Dává: ochranu těm, kdo se k němu utíkají
Pod jeho vládou je: všechno železné
Zvláštní znamení: statečnost
Opačný génius: rozkol, zrada, zločinecký věhlas

Sedmdesátý druhý génius
Jméno: Mumiah (hymwm)
Přívlastek: (W)
Boží jméno: Kalo
K jeho vyzývání používáme jména Boží: sedmý verš stošestnáctého žalmu: Convertere, anima mea, in requiem tuam: quia Dominus beneficit tibi (Navrať se duše má do svého odpočinku, neboť Bůh je tvým dobrodincem)
Při zhotovování talismanu na jednu stranu napíšeme příslušné jméno Boží, na druhou génia. To musíme učinit podle tabulek, o nichž jsme se zmínili před popsáním géniů. Sedmdesátý druhý génius chrání podle kabalistů zejména při mystických pracech a dává zdar všem věcem
Pod jeho vládou jsou: chemie, alchymie, lékařství
Dává: zdraví a dlouhý život
Zvláštní znamení: lékař
Opačný génius: zoufalství a sebevražd72 Géniov merkurskej sféry I.časť

8. března 2009 v 19:08 Tajomné bytosti
Anjeli podľa kabalistickej hierarchie ( 72 Géniov)
Prvý génius
Meno: Vehuiah (hywhw)
Prívlastok: Boh vysoko a vznešene nad všetkými stojací
Božie meno, géniovi odpovedajúce: Jehova (hwhy)
Znamenie zverokruhu: baran
Voláme ho: o osvietení Duchom svätým
K jeho vyzývániu používame štvrtý verš tretieho žalmu: Et tu, Domine, susceptor meus et gloria mea et exulans caput meum (Ale Ty, Hospodine, jsi štítem kolem mne, slávou mou a převyšuješ hlavu mou)
Génius dáva: prenikavého ducha, velký dôvtip, lásku k vedám a umeniu, schopnost podnikat a realizovat obtiažne veci
Zvláštne znamenie: Energia
Opačný génius: dáva hlučnú a nespoutanú povahu, zpôsobuje hnev

Druhý génius
Meno: Jeliel (layly)
Prívlastok: Bůh pomáhající
Božie meno: Aydy
Voláme ho: k potlačeniu ludovej vzbury, k dosiahnutiu víťazstva nad tými, kteří nás nespravodlivo napádajú
K jeho vzývániu používame dvadsiaty verš dvaadvadsiateho žalmu: Tu autem, Domine, ne elongaveris auxilium tuum a me ad defensionem meam conspice (Ale Ty, Hospodinu, nevzdaluj sa, sila moja, prispej k obrane mojej)
Spúsobuje: veselú mysel, príjemné chovánie, slabosť pre druhé pohlavie
Opačný génius: všetko, čo škodí živým bytostiam

Třetí génius
Meno: Sitael (lafys)
Prívlastok: Boh, nádej všetkého stvoreného
Odpovedajúca časť zverokruhu: 11°-15°
Voláme ho: proti protivenstvu
K jeho vzývániu používáme mená Božie a druhý verš 91.žalmu: Dixi: Domine, susceptor meus es tu et refugium meum, Deus meus, sperabo in eum (Říkám: Pane, útočiště moje a hrade můj, Bože můj, v něhož naději vkládat budu)
Voláme ho: k ochrane pred zbraňami a divokými zvieratmi
spôsobuje: lásku k pravde, dodržovánie daného slova, úslužnost
Opačný génius: pochlebnictvo, nevďak, krivoprísažníctvo

Čtvrtý génius

Meno: Elemiah (hymlj)
Prívlastok: Boh ve svojom skrytu
Božie meno: Alla
Odpovdajúca časť zverokruhu: 16°-20°
Voláme ho: proti duševnému smútku a k rozoznaniu zradcov
K jeho vzývániu používame 5.verš šiesteho žalmu: Convertere Domine et eripe animam meam: salvum me fac propter misericordiam tuam (Navrať se, Pane, a vytrhni duši mou, pomoz mi milosrdenstvím svým)
Vládne: cestám a námorním plavbám
sposobuje: štiastie v podnikaní, lásku k cestovániu
Opačný génius: zlá výchova, nebezpečné objavy, zzbrzdenie všetkých podnikov

Pátý génius
Meno: Masahiah (hyvhm)
Prívlastok: Boh zachránce
Božie meno: Tot, Teut
Odpovedajúca čásť zverokruhu: 21°-25°
Voláme ho: k pokojnému nažívaniu s celým svetom
K jeho vzívaniu používáme všetky mená Božích a 5.verš 34.žalmu: Exquisivi Dominům et exaudivit me et ex omnibus tribulationibus meis eripuit me (Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mne a ze všech obav vytrhl mne)
Pod jeho vládou sú vysoké vedy, okultná filozofia a teologia, slobodné uměnie
spôsobuje: lahké učenie, zálubu v rôznych zábavách
Opačný génius: nevedomost, výstrednost, zlé vlastnosti telesné i duševné

Šestý génius
Meno: Lelahel (lahll)
Přívlastek: Chvályhodný Bůh
Boží jméno, géniovi odpovídající: Abgd
Úsek zvěrokruhu: 26°-30°
Voláme jej: k dosažení osvícení a k léčení chorob
K jeho vyzývání používáme dvanáctý verš devátého žalmu: Psalite Domino, qui habitat in Sion; annunciate inter gentes studia eius (Žalmy zpívejte Hospodinu, přebývajícímu na Siónu, zvěstuje mezi národy skutky Jeho)
Znak: ctižádost, sláva.
Opačný génius: falešná ctižádost, nedovolenými prostředky získaný majetek

Sedmý génius
Meno: Achajah (hyaka)
Přívlastek: Dobrotivý a trpělivý Bůh
Osek zvěrokruhu: 31°-35°
Voláme jej: pro trpělivost a ke sdělení tajemství přírody
K jeho vyzývání používáme osmý verš stotřetího žalmu: Miserator et misercors Dominus, longanimis et multum misericors (Lítostivý a milostivý je Hospodin, dlouho shovívavý a mnohého milosrdenství)
Dává: horlivost v učení, proslulost v řešení obtížných úkolů
Opačný génius: překážka osvícení

Osmý génius
Meno: Kahetel lathk
Přívlastek: Zbožňováníhodný Bůh
Boží jméno: Moti
Příslušná výseč zvěrokruhu: 36°-40°
K jeho vyzývání používáme šestý verš devadesátého pátého žalmu: Venite adoremus et procidamus et ploremus ante Dominum, qui fecit nos (Pojďte, skloňme se a padněme před Ním; klekejme před Hospodinem, naším Stvořitelem)
Voláme jej: abychom dosáhli požehnání Božího a k zapuzení zlých duchů
Pod jeho vládou jsou: rolnictví a povznesení se modlitbou k Bohu
Způsobuje: lásku k práci, lásku k orbě a lásku k lovu
Opačný génius: všechna půdě škodící znamení, rouhačství

Devátý génius
Meno: Aziel layzh
Přívlastek: Bůh milosrdenství
Boží jméno: Agzi
Příslušná výseč zvěrokruhu: 41°-45° ;
K jeho vyzývání používáme šestý verš dvacátého pátého žalmu: Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et misericordiarum tuarumi quae a saeculo sunt (Vzpomeň na slitování svá, Pane, a na milosrdenství svá, kteráž trvají od věků)
Způsobuje: milosrdenství Boží, přátelství a přízeň mocných, uskutečnění složených slibů
Pod jeho vládou jsou: důvěra a usmíření
Zvláštní znamení: upřímnost ve slibech, lehčí odpuštění
Opačný génius: nenávist a licoměrnost

Desátý génius
Jméno: Aladiah (hydla)
Přívlastek: Milostivý Bůh
Boží jméno: Sipi (Syri)
Příslušná výseč zvěrokruhu: 41°-50°
K jeho vyzývání používáme dvacátý druhý verš třicátého třetího žalmu: Fiat misericordia tua, Domine, super nos. quemadmodum speravimus in te (Budiž nad námi milosrdenství Tvé, Pane, protože naději máme v Tobě)
Dává: milost těm, kteří se dopustili utajeného zločinu a obávají se prozrazení
Pod jeho vládou jsou: mor, nakažlivé choroby, dobré zdraví, štěstí v podnikání
Opačný génius: špatné zdraví, protivenství

Jedenáctý génius
Jméno: Lauviah (hywal)
Přívlastek: Chválený a velebný Bůh
Boží jméno: Deus
Příslušná výseč zvěrokruhu: 51°-55°
K jeho vyzývání používáme čtyřicátý sedmý verš osmnáctého žalmu: Vivit Dominus et benedictus Deus meus et exsultatur Deus salutis meae (Živ je Hospodin, požehnaná skála má; proto buď povyšován Bůh spasení mého)
Voláme jej: proti blesku a pro dosažení vítězství
Vládne: slávě
Dává: duchovní velikost, věhlas, talent
Opačný génius: pýcha, hněv, nařčení

Dvanáctý génius
Jméno: Hahajah (hyjhh)
Přívlastek: Bůh útočiště
Boží jméno: (QeoV)
Příslušná výseč zvěrokruhu: 56°-60°
Voláme jej: k pomoci proti protivenstvím
K jeho vyzývání používáme dvaadvacátý verš devátého žalmu (nebo prvním veršem desátého žalmu): Ut quid Domine reccessisti longe; despicis in opportunitatibus, in tribulatione? (Proč stojíš, Hospodine, daleko a skrýváš se v čase soužení?)
Pod jeho vládou jsou: sny a tajemství, skrytá smrtelníkům
Dává: jemné a klidné chování
Opačný génius: Donašečství, lež, zneužití důvěry

Třináctý génius
Jméno: Jezalel (lalzy)
Přívlastek: Bůh nade vše oslavený
Boží jméno: Boog
Příslušná výseč zvěrokruhu: 61°-65°
K jeho vyzývání používáme čtvrtý verš devadesátého osmého žalmu: Jubilate Deo, omnis terra, cantate et exultate et psallite (Volej Hospodina všechna země, zvuk vydejte, prozpěvujte a žalmy zpívejte)
Pod jeho vládou jsou: přátelství, smíření a manželská věrnost
Dává: snadné učení a velkou dovednost
Opačný génius: nevědomost, lež a omyl

Čtrnáctý génius
Jméno: Mebahel lahbm
Přívlastek: Bůh udržovatel
Boží jméno: Dios
Příslušná výseč zvěrokruhu: 66°-70°
Voláme jej: proti těm, kteří se chtějí zmocnit cizího majetku
K jeho vyzývání používáme desátý verš devátého žalmu: Et factus est
Dominus refugium pauperis, adjutor in opportunitatibus in tribulatione (Hospodin je zajisté útočištěm chudého, útočištěm v čase soužení)
Pod jeho vládou jsou: spravedlnost, pravda, svoboda; osvobozuje utlačované a ochraňuje zajatce
Dává: sklon k právní vědě, věhlas obhájců
Opačný génius: nařčení, falešné svědectví, právní rozepře

Patnáctý génius
Jméno: Hariel (layrh)
Přívlastek: Bůh stvořitel
Boží jméno: Iddio
Příslušná výseč zvěrokruhu: 71°-75°
Voláme jej: proti svatokrádeži a zločinům proti náboženství
K jeho vyzývání používáme příslušných jmen Božích a dvacátý druhý verš devadesátého čtvrtého žalmu: Et factus est mihi Dominus in refugium et Deus meus in adjutorium spei meae (A Hospodin je mým hradem vysokým, a Bůh můj skalou útočiště mého)
Pod jeho vládou jsou: věda a umění
Dává: náboženské cítění a mravní čistotu
Opačný génius: schisma, náboženské války, sektářství

Šestnáctý génius
Jméno: Hakamiah (hymqh)
Přívlastek: Bůh, který ustavil vesmír
Boží jméno: Dieu
Příslušná výseč zvěrokruhu: 76°-80°
Voláme jej: proti zrádcům, pro dosažení vítězství a k vysvobození od těch, kteří nás utiskují
K jeho vyzývání používáme modlitbu: Všemohoucí Bože zástupů, který jsi uspořádal vesmír a který chráníš národ, volám k tobě jménem Hakamiah, abys naši zemi osvobodil od nepřátel. Dále jej vyzýváme druhým veršem osmaosmdesátého žalmu: Domine, Deus salutis meae, in die clamavi et nocte coram te (Hospodine Bože mé spásy, ve dne v noci k Tobě volám)
Pod jeho vládou jsou: korunované hlavy, velcí vojevůdci, propůjčuje vítězství
Dává: otevřenost, zmužilou povahu, cit v otázkách cti, náklonnost k druhému pohlaví
Opačný génius: zrada

Sedmnáctý génius
Jméno: Leuviah (hywal)
Přívlastek: Obdivuhodný Bůh
Boží jméno: Bůh
Příslušná výseč zvěrokruhu: 81°-85°
Vzýváme jej po předchozím půstu
K jeho vyzývání používáme druhý verš osmého žalmu: Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen in universa terra (Hospodine, Pane náš, jak důstojné je jméno Tvé na veškeré zemi!)
Voláme jej: proti duševní bolesti a smutku
Pod jeho vládou jsou: vysoká věda a podivuhodné objevy. Poskytuje znamení ve snu
Zvláštní znamení: láska k hudbě, k poesii, literatuře a filosofii
Opačný génius: ateismus

Osmnáctý génius
Jméno: Kaliel (laylk)
Přívlastek: Bůh, jenž vyslyší
Boží jméno: Boog
Příslušná výseč zvěrokruhu: 86°-90°
Voláme jej: k dosažení rychlé pomoci
K jeho vyzývání používáme devátý verš sedmého žalmu: Judica me Domine secundum justitiam meam et secundum innocentiam super me (Suď mne, Hospodine, podle spravedlnosti mé a podle nevinnosti mé, která při mně je)
Poskytuje poznání pravdy v soudním řízení a dává vítězství nevině
Zvláštní znamení: spravedlnost, bezúhonnost, láska k pravdě, důstojnost
Opačný génius: pohoršující soudní spory, nízcí lidé

Devatenáctý génius
Jméno: Leuviah (hywwl)
Přívlastek: Bůh, který vyslyší hříšníka
Boží jméno: Bogy
Příslušná výseč zvěrokruhu: 91°-95°
Voláme jej: proti hříchům
K jeho vyzývání používáme druhý verš čtyřicátého žalmu: Expectans expectavi Dominům et intendit mihi (Žádostiv očekával jsem Hospodina, i naklonil se ke mně a vyslyšel mé volání)
Pod jeho vládou jsou: lidská paměť a inteligence
Zvláštní znamení: přívětivost, veselí, skromnost, sebeovládání při protivenstvích
Opačný génius: ztráty, výstřednosti, zoufalství

Dvacátý génius
Jméno: Pahaliah (hylhp)
Přívlastek: Bůh vykupitel
Boží jméno: Tios
Příslušná výseč zvěrokruhu: 95°-100°
K jeho vyzývání používáme druhý verš stodvacátého žalmu: Domine, libera animam meam a labiis iniquis et a lingua dolorosa (Hospodine, osvoboď mou duši od rtů lživých a jazyka lstivého)
Voláme jej: proti nepřátelům náboženství a k obrácení národů ke křesťanství
Pod jeho vládou jsou: mystika, náboženství, mravnost, cudnost, zbožnost
Zvláštní znamení: vnitřní sklon k duchovnímu stavu nejen pro kněžství světské, ale zejména pro kněžství mystické
Opačný génius: nepřátelé náboženství, odpadlíci, výstředníci

Dvacátý první génius
Jméno: Nelekael lakln
Přívlastek: Jeden a jediný Bůh
Boží jméno: Bueg
Příslušná výseč zvěrokruhu: 101°-105°
K jeho vyzývání používáme patnáctý verš jedenatřicátého žalmu: Ego autem in te speravi, Domine, dixi deus meus es tu, in manibus tuis sortes meae (Ale já v Tebe naději skládám, Hospodine, řekl jsem: Bůh můj jsi Ty)
Voláme jej: proti pomlouvačům, kouzlům a ke zničení zlých duchů
Pod jeho vládou jsou: astronomie a astrologie, matematika, geografie
a všechny abstraktní vědy
Zvláštní znamení: láska k poesii, literatuře a ke studiu
Opačný génius: nevědomost, omyly, předsudky

Dvacátý druhý génius
Jméno: Jeiaiel (layyy)
Přívlastek: Pravice Boží
Boží jméno: God
Příslušná výseč zvěrokruhu: 106°-110°
K jeho vyzývání používáme pátý verš stodvacátého prvního žalmu: Dominus custodit te: Dominus protectio tua super manum dexteram tuam (Hospodin strážce tvůj: Hospodin zastínění tvé tobě po pravici)
Po jeho vládou jsou: jmění, sláva, diplomacie, obchod, cesty, vynálezy, ochrana proti nepohodě a ztroskotání lodí
Zvláštní znamení: sklon k obchodu, svobodomyslné a filantropické smýšlení
Opačný génius: piráti, otroci

Dvacátý třetí génius
Jméno: Melahel (lahlm)
Přívlastek: Bůh, vysvobozující od zlého
Boží jméno: Dieh
Příslušná výseč zvěrokruhu: 111°-115°
K jeho vyzývání používáme osmý verš stodvacátého prvního žalmu: Dominus custodiat introitum tuum et ex hoc nunc et in saeculum (Hospodin střežit bude tebe, když vycházet i vcházet budeš, od této chvíle až na věky)
Voláme jej: proti zbraním a pro bezpečí na cestách
Pod jeho vládou jsou: voda, zemní plodiny, a zejména léčivé rostliny
Zvláštní znamení: smělá povaha
Opačný génius: všechno, co škodí rostlinstvu, nemoci a mory

Dvacátý čtvrtý génius
Jméno: Hahuiah (hywhx)
Přívlastek: Bůh ve své dobrotě
Boží jméno: Esar
Příslušná výseč zvěrokruhu: 116°-120°
K jeho vyzývání používáme osmnáctý verš třiatřicátého žalmu: Ecce oculi Domini super metuentes eum et in eis, qui sperant in misericordia eius (Hle, oči Hospodinovy hledí na ty, kteří se Ho bojí a na ty, kteří očekávají milosrdenství Jeho)
Voláme jej: k dosažení milosti a milosrdenství Božího
Pod jeho vládou jsou: odvržení, uprchlíci, zajatci a ti, kteří byli odsouzeni v nepřítomnosti - chrání před škodlivými zvířaty, zloději a vrahy
Zvláštní znamení: láska k pravdě, upřímnost v řeči a jednání, sklon k exaktním vědám
Opačný génius: má pod svou vládou poškozování.

Dvacátý pátý génius
Jméno: Nit-Haiah (hyhtn)
Přívlastek: Bůh, který propůjčuje pravdu
Boží jméno: Orsy
Příslušná výseč zvěrokruhu: 121°-125°
K jeho vyzývání používáme jméno Boží a druhý verš devátého žalmu: Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo: narrabo omnia mirabilia tua (Oslavovat Tě budu, Hospodine, z celého svého srdce, vyprávět budu všechny zázračné skutky Tvé)
Dává: moudrost a objevování pravdy skrytých tajemství
Pod jeho vládou jsou: okultní věda, zjevení ve snu, zejména u narozených v den ve znamení tohoto génia
Zvláštní znamení: působí na ty, kteří pěstují bílou magii
Opačný génius: černá magie

Dvacátý šestý génius
Jméno: Haaiah (hyaah)
Přívlastek: Bůh ve svém skrytu
Boží jméno: Agdi (Abdi)
Příslušná výseč zvěrokruhu: 126°-130°
K jeho vyzývání používáme stočtyřicátý pátý verš stodevatenáctého žalmu: Clamavi in toto corde meo: exaudi me Domine: justificationes tuas requiram (Z celého srdce volám: vyslyš mne Hospodine, abych střežil ustanovení Tvá)
Voláme jej: k vítězství v procesu
Dává: ochranu těm, kdož usilují o pravdu, vliv politikům a diplomatům, napomáhá v tajném podnikání
Opačný génius: zrádci a spiklenci

Dvacátý sedmý génius
Jméno: Jeratel (latry)
Přívlastek: Bůh, trestající zlo
Boží jméno: Teos
Příslušná výseč zvěrokruhu: 131°-135°
K jeho vyzývání používáme druhý verš stočtyřicátého žalmu: Eripe me, Domine, ab homine malo; a vero iniquo eripe me (Vysvoboď mne, Hospodine, od člověka zlého; od muže ukrutného chraň mne)
Voláme jej: abychom usvědčili zlovolné lidi a pomlouvače a abychom byli zbaveni svých nepřátel
Po jeho vládou jsou: rozšíření osvěty a civilizace
Dává: spravedlnost, lásku k míru, lásku k vědě a umění, slávu spisovatelů
Opačný génius: nevědomost, otroctví, nesnášenlivost

Dvacátý osmý génius
Jméno: Seheiah (hyhav)
Přívlastek: Bůh, uzdravující nemocné
Boží jméno: Adad
Příslušná sféra zvěrokruhu: 136°-140°
K jeho vyzývání používáme dvanáctý verš sedmdesátého prvního žalmu: Deus, ne elongaveris a me: Deus meus in auxilium meum respice (Hospodine, nebuď mi vzdálen: Bože můj, pospěš mi na pomoc!)
Voláme jej: proti nemocem a hromu; chrání proti ohni, chorobám a zřícení domu
Pod jeho vládou jsou: zdraví a prostota
Zvláštní znamení: velká soudnost
Opačný génius: katastrofy, mrtvice

Dvacátý devátý génius
Jméno: Reiiel (layyr)
Přívlastek: Bůh pomocný
Boží jméno: Zimi
Příslušná výseč zvěrokruhu: 141°-145°
K jeho vyzývání používáme šestý verš padesátého čtvrtého žalmu: Ecce enim, Deus adiuvat me et Dominus susceptor est animae meae (Hle, Hospodin mi pomáhá; Pán je oporou mé duše)
Voláme jej: proti bezbožnosti a nepřátelům mystiky a náboženství, k osvobození od zjevných a skrytých nepřátel
Zvláštní znamení: síla a horlivost v šíření pravdy, horlivé odstraňování bezbožnosti
Opačný génius: fanatismus, pochlebenství

Třicátý génius
Jméno: Omael lamwa
Přívlastek: Bůh trpělivý
Boží jméno: Tusa
Příslušná výseč zvěrokruhu: 146°-150°
K jeho vyzývání používáme pátý verš sedmdesátého prvního žalmu: Quoniam tu es patientia mea, Domine; Domine, spes mea a juventute mea (Neboť jsi mou nadějí, Pane; Hospodine, víro má od mládí)
Voláme jej: proti zármutku a zoufalství, pro vlastní trpělivost
Pod jeho vládou jsou: živočišná říše a plodnost; chemici, lékaři, chirurgové
Opačný génius: nestvůrné zjevy

Třicátý první génius
Jméno: Lekabel (labkl)
Přívlastek: Bůh osvěcující
Boží jméno: Teli
Příslušná výseč zvěrokruhu: 151°-155°
Voláme jej: abychom byli osvíceni
K jeho vyzývání používáme šestnáctý verš sedmdesátého prvního žalmu: Quoniam non cognovi literaturám; introibo in potentias Domini; Domine, memorabor justitiae tuae solius (Protože neznám Písmo, přistupuji k veškeré moci Hospodina a budu chválit jen Tvou spravedlnost, Pane)
Pod jeho vládou jsou: růst rostlin a zemědělství
Zvláštní znamení: láska k astronomii, astrologii a měřičství
Opačný génius: hrabivost, lichva

Třicátý druhý génius

Jméno: Vasariah (hyrvw)
Přívlastek: Spravedlivý Bůh
Boží jméno: Anat
Příslušná výseč zvěrokruhu: 156°-160°
Voláme jej: proti těm, kteří na nás nespravedlivě útočí
Při jeho vyzývání vyslovíme jméno útočníka a citujeme čtvrtý verš třiatřicátého žalmu: Quia rectum est verbum Domini et opera eius in fide (Neboť pravé je jméno Hospodinovo a veškeré jeho skutky jsou spolehlivé)
Zvláštní znamení: dobrá paměť, řečnické nadání
Opačný génius: špatné duševní a tělesné vlastnosti

Třicátý třetí génius

Jméno: Jehuiah (hywxy)
Přívlastek: Bůh, který zná všechny věci
Boží jméno: Agad
Příslušná výseč zvěrokruhu: 161°-165°
K jeho vyzývání používáme jedenáctý verš třiatřicátého žalmu: Dominus scit cognationes hominum, quoniam vanae sunt (Hospodin zná myšlenky lidí, protože jsou marné)
{tento text odpovídá spíše žalmu 94,11 - zariatnatmik}
Dává: rozeznat zrádce
Opačný génius: podněcuje vzpouru

Třicátý čtvrtý génius
Jméno: Lehahiah (hyxhl)
Přívlastek: Bůh mírnosti
Boží jméno: Aneb
Příslušná výseč zvěrokruhu: 166°-170°
Při jeho vyzývání používáme třetí verš stotřicátého prvního žalmu: Speret Israel in Domino, ex hoc nunc et usque in saeculum (Doufej Izraeli v Hospodina, od této chvíle až na věky)
Působí: proti hněvu
Zvláštní znamení: nadání a velké činy, vírou naplněná a vroucí modlitba
Opačný génius: nesvornost, válka, zrada

Třicátý pátý génius
Jméno: Kevakiah (hyqwk)
Přívlastek: Bůh, který dává radost
Boží jméno: Anup
Příslušná výseč zvěrokruhu: 171°-175°
Voláme jej: abychom se smířili s těmi, které jsme urazili
K jeho vyzývání používáme první verš stošestnáctého žalmu: Dilexi quoniam exaudi et Dominus vocem orationis meae (Miluji Hospodina, protože naslouchá mému hlasu a mým pokorným modlitbám) - pozn.: vyzývání nutno opakovat až do usmíření
Pod jeho vládou jsou: závěti, dědictví a přátelské dělení
Zvláštní znamení: miluje mírumilovný život s celým světem a odměňuje věrnost těch, kteří mu sloužili


Jarná detoxikácia

4. března 2009 v 22:38 | yka z diva.sk
Organizmus denne zaťažujeme mnohými škodlivinami. Toxíny sa do tela dostávajú či už prostredníctvom stravy, alebo vplyvom okolitého prostredia. Tieto jedy sa postupne usádzajú v nás a ak sa ich niekedy nesnažíme odstrániť pomocou detoxikácie, vypomstí sa nám to na zdraví. Zdravotné problémy bez zjavných príčin, malátnosť, bolesti hlavy a permanentne zlá nálada sú často len odrazom nesprávnej životosprávy.


Základom je pôst

Najväčšiu záťaž zažívame počas zimného obdobia. Menej pohybu a vylihovanie pred televízorom s niečím malým pod zub sa zďaleka nedá porovnať s letnou aktivitou. Zdvihnutý výstražný prst organizmu sa potom často prezlieka za jarnú únavu. Ak aj tentoraz neviete prekonať letný časový posun a večer padáte od únavy do postele hneď po večerných správach, vyskúšajte detoxikáciu. Jej podstatou je pôst. Odriekanie všetkých nepriaznivých potravín zbavuje telo postupne toxínov a do života sa nám vracia pocit ľahkosti.Z jedálnička by ste mali preto vyškrtnúť všetky mastné jedlá, vyprážané a pečené pokrmy, údeniny, potraviny s umelými farbivami a cukrami, obmedzte soľ a uprednostnite bylinky a korenie. Zamerajte sa na zeleninu a ovocie, vyhľadávajte najmä bioprodukty, aby ste si boli istí, že do tela prichádzajú len tie najlepšie látky.Ďalším stupňom detoxikácie je obmedzenie stravy len na zeleninové a ovocné šťavy. Pre dokonalý efekt je dobré odšťavovať všetky plody doma a striedať zeleninové a ovocné dni. Na záver je vhodné dať si jedno, alebo dvojdňovú hladovku, počas ktorej budete piť len bylinkové čaje. Vaše telo si odpočinie, ak budete po istý čas dodržiavať dennú jednostrannú stravu. V praxi to znamená, že ak sa ráno rozhodnete pre banány, až do druhého dňa nezjete nič iné, len tento druh ovocia. Pri tom všetkom nesmiete zabúdať na pohyb, ktorý urýchli vyplavovanie jedov.


Teploty a potenie sú OK

Najviac toxínov sa ukladá v pečeni. Odtiaľ sa z tela odplavujúc cez obličky. No keďže teraz na nich spravíte väčší nápor ako inokedy, musia si nájsť aj inú cestu. V začiatkoch detoxikácie preto môžete pociťovať slabosť. Začnete sa viac potiť a dostaviť sa môžu aj zvýšené teploty. Všetko je to dôsledok vyprchávajúcich jedov. Aby bol výsledok ešte účinnejší, je dobré zájsť si večer na detoxikačnú masáž. Vďaka nej sa na povrch ľahšie dostane väčšina škodlivín, ktoré sa následne dostávajú preč z pokožky. Detoxikačná kúra sa odporúča aj ako alternatívna liečba kožných ochorení a alergií. Tie totiž väčšinou pramenia z nevyváženého vnútorného prostredia.
Morská soľ

Morská soľ je už dávno známa výbornými účinkami na telo. Dovolenka pri mori pôsobí dobre na mnohé zdravotné problémy. Preneste si kúsok prímorskej atmosféry aj k vám domov. Kryštáliky soli môžete kúpiť v ktorejkoľvek drogérii. No najlepšie výsledky dosiahnete s výťažkami z mŕtveho mora. Spravte si horúci kúpeľ, do ktorého zmiešate morskú a klasickú soľ. Relaxujte v ňom 15 až 20 minút a potom sa zabaľte do deky a ľahnite si aspoň na hodinu do postele. Opäť príde na rad potenie a preto dodržiavajte pitný režim. Ďalšou možnosťou je suchá masáž s hrubozrnnou variantou tejto soli. Zbavíte sa tak všetkých toxínov, ktoré sa dostali na povrch pokožky.
Očistné bylinky

Aby bola detoxikácia naozaj účinná, jednoznačne nemôžete zabudnúť na dostatok tekutín. Bolo by zbytočné prijímať zdravú potravu a absolvovať rôzne procedúry, ak by sa nemali škodliviny ako vyplaviť. Uprednostnite čistú filtrovanú vodu. Minerálku pite obmedzene, radšej si kúpte pramenitú vodu, ktorá vám jednostranne neprisúva rovnaké minerály.Ďalšou možnosťou sú bylinné čaje. Tie okrem hydratácie majú aj iné ozdravujúce účinky. Napríklad žihľava prečisťuje krv, púpava znižuje cholesterol, fenikel pomáha tráveniu, lopúch čistí pleť. Užívať ich môžete aj vo forme tabletiek, no správne pripravený čaj má silnejšie účinky. Detoxikácia pôsobí na telo ako reštart. Pomôže mu znova sa postaviť na nohy a vráti vám pôvodnú energiu a vnútornú rovnováhu. Táto kúra by teda nemala byť len jednorazovou záležitosťou, ale mali by ste si ju zopakovať niekoľkokrát do roka.

Detoxikačný plán na týždeň

Pondelok:
Raňajky: citrónová šťava zriedená s vodou, jeden celozrnný rožok, lyžička medu, dve lyžice netučného tvarohu, zelený čaj
Obed: grapefruitová šťava, brokolica dusená na pare, ryba dusená na pare, dresing z bieleho jogurtu a pol lyžičky horčice
Olovrant: ovocie jeden kus, zelený čaj
Večera: šalát z tofu a artičoky, jeden pečený zemiak, jeden biely jogurt, hruška, bylinkový čaj

Utorok:
Raňajky: dve lyžice tvarohu, päť lyžíc ovsených vločiek, hrozno, zelený čaj
Obed: kuracie prsia na prírodno, dusená cuketa, uhorkový šalát s bielym jogurtom, jedno jablko
Olovrant: zelený čaj, jeden kus ovocia
Večera: listový šalát s vareným vajíčkom, banán, kivi, bylinkový čaj

Streda:
Raňajky: dva plátky celozrnného chleba, jogurt, med, jahody, bylinkový čaj
Obed: morčacie prsia so zeleninovým šalátom, dusené zelené fazuľky, jeden biely jogurt, hrozno, bylinkový čaj
Olovrant: zelený čaj, jeden kus ovocia
Večera: brokolicový šalát so syrom, tvarohom a kúskami ananásu, bylinkový čaj

Štvrtok:
Raňajky: päť lyžíc müsli, jeden netučný tvaroh, kivi, bylinkový čaj
Obed: šošovicový šalát s vareným vajíčkom, dusený špenát, jablko, ovocná šťava
Olovrant: zelený čaj, jeden kus ovocia
Večera: hrášková polievka, tvarohová nátierka s kúskami zelenej papriky, jedno celozrnné pečivo, bylinkový čaj

Piatok:
Raňajky: ovsené vločky, biely jogurt, bylinkový čaj
Obed: dusená ryba, dusená zelenina, biely jogurt, jablko, zelený čaj
Olovrant: zelený čaj, jeden kus ovocia
Večera: sójové klíčky v šalátovom náleve so zapečeným karfiolom, broskyňa, bylinkový čaj

Sobota:
Raňajky: dva plátky celozrnného chleba, 5 lyžíc tvarohu, lyžička medu, zelený čaj
Obed: jeden plátok lososa so šalátom z kapusty a zeleru, jablko, biely jogurt
Olovrant: zelený čaj, ovocie jeden kus
Večera: zeleninová polievka podľa vlastného výberu, jeden tvaroh, jablko, bylinkový čaj

Nedeľa:
Raňajky šalát z jabĺk a hrozna, obilninové lupienky, bylinkový čaj
Obed: avokádo s morskými plodmi, celozrnný chlieb, jeden jogurt, banán s medom
Olovrant: zelený čaj, ovocie jeden kus
Večera: grilované kuracie prsia, šalát z kyslej kapusty a jabĺk, jeden tvaroh, bylinkový čaj

Očistné tipy
Čo všetko vám pomôže nielen počas detoxikačného týždňa:
Jednodňová diéta
Cítite sa nafúknutá a nič nevládzete? Vyskúšajte jednodňovú diétu. Doma, ničím nerušená, začnite deň pohárom vody s citrónovou šťavou. Na raňajky si dajte ovocie s vitamínom C, najlepšie pomaranč, a biely jogurt. Hneď nato vypite šálku zeleného čaju. Na desiatu vypite pohár prírodnej citrónovej šťavy. Pripravte si diétny obed.

Zeleninovú polievku si uvarte z kapusty a mrkvy. Nachystajte si tanier varenej zeleniny, ktorú pokvapkáte olivovým olejom. Ako dezert si môžete dopriať jeden grapefruit. Večera by sa mala skladať zo zeleninovej polievky a zeleninového šalátu. Vyskúšajte klasický zelený šalát doplniť cherry paradajkami a sójovými klíčkami. K šalátu jedzte netučný tvaroh vymiešaný s bylinkami a horčicou. Zapite čistiacim čajom z lekárne.

Odľahčiť sa však neznamená hladovať. Hladovanie trvajúce viac ako dvadsaťštyri hodín už poškodzuje organizmus. Telo nedostáva potrebné látky ako proteíny, cukry a podobne, čoho následkom prichádza únava. Ak máte pocit, že chudnete, nie je to pravda. Ak nejete, iba strácate z tela vodu a poškodzujete svaly. Len čo začnete znova jesť, začnete aj rýchlo preberať. Nezabudnite teda, že len napríklad proteínov telo potrebuje denne aspoň šesťdesiat gramov. Dávajte ich telu najmä v podobe hydinového mäsa, rýb, sójových klíčkov.

Spriateľte sa so zeleninou
Jedzte veľa zeleniny. Spomedzi všetkých potravín má najlepšie detoxikačné účinky. Zelenina je totiž močopudná, má čistiace účinky a podporuje činnosť tráviaceho ústrojenstva. Navyše nemá takmer nijaké kalórie, hlad však zahnať dokáže. Jesť ju môžete surovú, varenú, ochutenú, v polievke, v šalátoch, piť zeleninové šťavy. Uprednostňujte, ak je to možné, čerstvú zeleninu a kvalitnú mrazenú zeleninu.

Zelenina, ktorá sa jesť oplatí
Čierny koreň: podporuje vylučovanie žlče. Nakrájajte ho na kúsky a jemne posoľte. Podobné účinky má aj artičoka.
Fenikel: má výborné čistiace vlastnosti, pôsobí proti nadúvaniu. Uvarte ho v pare, môžete jemne posoliť.
Pór: má močopudné a detoxikačné účinky. Stačí ho uvariť v malom množstve slanej vody. Zelenú časť nevyhadzujte, tá je dokonca bohatšia na minerály, vitamíny a vlákninu ako biela časť. Jedzte ho ešte teplý. Vývar ochuťte citrónovou šťavou a vypite.
Špenát: táto zelenina skvele čistí pečeň. Pripravte si ho podusený na kvapke olivového oleja alebo ho len tak skúste uvariť na pare.
Trávenie podporujú aj zelené šalátové listy z rôznych druhov šalátov, čakanka.

Nedajte dopustiť na polievky
Jesť ich môžete vždy, nielen počas detoxikačnej kúry. Polievky zasýtia, majú veľa vitamínov a vlákniny. Ponúkame recepty na niekoľko menej tradičných, ktorými si môžete spestriť jedálny lístok.
Základom väčšiny z nich je netučný vývar. Pripravte si ho z kuracieho alebo hovädzieho mäsa. Keď vychladne, usadený tuk pozbierajte z vývaru dolu lyžičkou. Polievky pripravujeme klasickým spôsobom, teda, že suroviny jemne upražíme na olivovom oleji, zalejeme vývarom a varíme.
Bylinková polievka: dva menšie petržleny spolu s vňaťou, jeden menší zeler, tymian, bobkový list, jedna červená cibuľa, vývar. Ochutíme bazalkou.
Zelerová polievka: jeden zeler aj s vňaťou, jedna cibuľa, vývar. Ochutíme oreganom.
Cuketová polievka: jedna menšia cuketa, jedna cibuľa, dve menšie mrkvy, strúčik cesnaku. Ochutíme estragónom tesne pred podávaním.
Nevarená uhorková polievka: jedna šalátová uhorka, netučný biely jogurt, strúčik cesnaku. Ochutíme kôprom.

Naučte sa piť čaj
Pri detoxikačnom programe je nesmierne dôležité piť minimálne dva litre tekutín denne. Vodu, ovocné a zeleninové šťavy je vyslovene vhodné kombinovať s pitím bylinkového a zeleného čaju. Veľmi účinné sú najmä:
Čaj z feniklu a badiánu: odvar z nich napomáha lepšie trávenie a zabraňuje nafukovaniu.
Čaj zo žihľavy: čistí žlčník a pečeň.
Lopúchový čaj: čistí pleť, malé vyrážky zmiznú.
Tymiánový čaj: je dobrý nielen na pitie, nad šálkou horúceho čaju sa jednoducho naparujte, pleť sa prečistí. Zbavíte sa tak do hĺbky zvyškov mejkapu a iných nečistôt.

Šťavy z obilnín
Vďaka vysokému obsahu chlorofylu a schopnosti odstrániť z tráviaceho ústrojenstva nežiaduce baktérie sa je počas detoxikačných kúr čoraz obľúbenejšia šťava z pšenice a jačmeňa. Prečisťuje krv a štartuje výrobu tráviacich enzýmov. Dostať ju kúpiť v špeciálnych bio obchodoch.