Niet škaredých žien. Sú len ženy, ktoré nevedia, ako byť krásnymi. (Ninon de l'Enclos)

Zvyky a tradície

22. února 2009 v 14:14 |  Svadba
Skúška ženícha
Na prahu rodičovského domu nevesty mal pripravený klát so sekerou a fľašu vína. Ak sa budúci ženích chytil sekery, bolo to dobré znamenie: bude z neho dobrý hospodár. Ak ale siahol po fľaške, neveštilo to nič dobré: bude z neho opilec.

Skúška nevesty
Pri prvej návšteve ženíchovho domu, mala pripravenú v miestnosti metlu, ktorou musela pozametať a dať ju na miesto. Týmto činom dávala najavo, že chce byť dobrou gazdinou.

Zásnuby
Zásnuby sú predzvesťou svadby a znamenajú, že dvaja ľudia sa stavajú snúbencami - tými, čo budú manželia.
Konajú sa zväčša v dome budúcej nevesty. Snúbenec žiada svoju nastávajúcu o ruku, na znak čoho jej dáva snubný prsteň.
V každej rodine môžu zásnuby prebiehať inou formou. Väčšinou je to požiadaním dievčaťa o ruku alebo jej rodičov a zároveň poďakovaním rodičom za výchovu ich dcéry. Rodičia dcéry môžu poďakovať rodičom mládenca.
Súčasťou zásnub je slávnostný obed alebo večera.

Rozlúčka zo slobodou

Rozlúčka zo slobodou je rozlúčka s mládeneckým životom a v tomto duchu aj prebieha. Nevesta s kamarátkami a aj ženích s kamarátmi stretnú, posedia a pospomínajú na "staré zlaté časy" slobody. Ako miesto rozlúčky si budúci manželia volia rôzne kaviarne, vinárne, puby alebo diskotéky. Doporučujeme NEROBIŤ túto rozlúčku deň pred sobášom.

Odobierka
Ženích prichádza so domu nevesty požiadať o ňu jej rodičov. Ženích sa prihovorí k rodičom nevesty, poďakuje za jej výchovu a požiada ich o jej ruku. Takisto poďakuje a prihovorí sa aj svojim rodičom. Rodičia dajú snúbencom požehnanie.
V závislosti od miestnych zvykov Môže celú odobierku viesť starejší.

So slovom "starejší" sa môžete stretnúť v súvislosti s osobou, ktorá je poverená vedením už v dávnych dobách. Boli to napríklad vodcovia kmeňov a podobne.
V súvislosti so svadbou má starejší rovnakú úlohu - vedenie svadobnej hostiny alebo aj celého svadobného dňa. Úloha starejšieho na svadbe vychádza tiež zo zvykov, ktoré boli zaužívané v minulosti.

Zvacie koláče
Podľa tradície sa pečú niekoľko týždňov pred svadbou. Rozdávajú sa príbuzným, priateľom a susedom a sú zároveň pozvánkou na svadobnú hostinu. Koláčiky, ktoré by mali mať aspoň tri rôzne plnky, sa považujú za vizitku kuchárskeho umenia domácej pani. Dnes tieto koláčiky zväčša nahradili svadobné pozvánky (oznámenia).

Odev nevesty
Šťastná, krásna a sľubná budúcnosť vraj čaká nevestu, ktorá má v deň svadby na sebe oblečené niečo nové, niečo staré, niečo modré, niečo darované a niečo požičané.

Družičky
Sú to zvyčajne slobodné dievčatá, ktoré sprevádzajú nevestu do kostola (dne saj na obrad). Tento zvyk má svoj skrytý význam: duchovia, ktorí by chceli ublížiť neveste, si ju majú zmýliť s niektorou z družičiek. Aby sa to nepodarilo, mali by mať družičky podobné šaty, ako má nevesta a nevyhnutnú kytičku. Dnes majú aj iné úlohy, ako len chrániť nevestu - pomáhať so šatami, starať sa o slobodných mládencov, priniesť vreckovky, rúž, alebo pripnúť vlasy sponkou, starať sa o gratulačné kvety, o uloženie svadobných darov a v neposlednom rade aj o zábavu. Dalo by sa povedať, že sú to akési jednodňové komorné, ktoré tiež môžu na svadobnej hostine predniesť i slávnostný prípitok. Tradície hovoria, že družička - panna by mala na klopu obleku pripnúť ženíchovi pierko. Každú družičku z nevestinej strany čaká družba od ženícha a naopak. Spolu sa potom zabávajú a pomáhajú novomanželom.

Svadobné obrúčky
Svadobné obrúčky sú jedným z najstarších svadobných symbolov. Skoro každá kultúra počnúc egyptskou používala obrúčky ako symbol uzavretia manželstva. V egyptskej kultúre symbolizoval kruh večnosť. V počiatkoch tejto tradície boli obrúčky vyrábané z trávy, sena, kože, kostí či slonoviny. Postupne sa obrúčky vyrábali z kovov, až do dnešnej podoby. Už v egyptskej kultúre sa obrúčky nosili na prstenníku ľavej ruky, pretože Egypťania verili, že žily na ľavej ruke sú priamo pripojené k srdcu. Dnes sa na ľavej ruke nosí skôr z praktického dôvodu, nakoľko praváci ju menej využívajú. Niektorí však nosili a aj nosia obrúčky na pravej ruke, napríklad v 18. storočí rímsko-katolíci.

Svadobná kytica
Než sa začala používať svadobná kytica, boli ženy "vyzdobené" cesnakom, bylinami a obilím, ktoré mali slúžiť na odohnanie zlých duchov. Časom boli tieto ozdoby nahradené kvetinami, ktoré symbolizovali plodnosť a lásku. V každej kultúre majú kvety iný zvláštny význam. Napríklad na Havaji nosia nevesta a ženích na krku typický kvetinový veniec, v Indii je to zase kvetinová čelenka.

Nosenie prstienkov
Nesenie snubných prteňov na vankúšiku pred obradom pri nástupe nevesty počas slávnostného sprievodu dodáva celej ceremónii slávnostný a veľkolepý ráz. Tradícia pravdepodobne pochádza z kopírovania slávností na kráľovských dvoroch, kedy všetky potrebné insígnie k akejkoľvek ceremónii niesli pážatá na vankúšoch. Dnes funkciu pážat zastávajú malí chlapci z rodiny nevesty alebo ženícha.


Zaťahovanie:
Ženíchovi priatelia napnú po skončení obradu pred kostolom, kvetmi, stuhami ale aj plechovkami ozdobený povraz a dovolia novomanželom pokračovať v ceste, až potom, čo ich ženích vyplatí. Týmto sa ženích symbolicky vykupuje zo svojich mládežníckych hriechov.

Hádzanie ryže
Aby bolo novomanželom dopriate mať veľa zdravých detí a bohatstva, sú po obrade zasypaní ryžou. V niektorých mestách či obciach už ryžu vystriedali farebné konfety alebo hrozienka. Kedysi v minulosti sa na svadobčanov hádzalo obylie alebo oriešky - samé životodarné semená. V niektorých častiach republiky sa uchoval aj iný zvyk s rovnakým významom - počas svadobnej hostiny sa neveste do lona položilo dieťa.

Rozsýpanie lupienkov
Družičky na čele svadobného sprievodu do kostola rozhadzujú lupienky kvetov. Je to pôvodne pohanský zvyk, ktorý sa zachoval dodnes a je veľmi obľúbený. Lupienky majú prilákať bohyňu plodnosti.

Chomút:
Po obrade sa v niektorých častiach Slovenska navlieka ženíchovi, priväzuje sa mu na nohu závažie, nevesta dostane do rúk bič a ženích zapriahnutý do pripraveného voza ťahá nevestu.

Svadobná brána
Priatelia a hostia novomanželov vytvoria spojením rúk uličku, cez ktorú musia obaja prejsť. Pritom sa im v tom popreplietané ruky snažia všemožne zabrániť, ale nenásilne. Symbolický význam naznačuje prekonávanie manželských problémov.

Vykúpenie kľúča
zvyčajne sú dvere k miestu na svadobnú hostinu zavreté/zamknuté, ženích musí vykúpiť kľúč - prípitkom, symbolickými peniazmi alebo prechodom cez prekážku. Mladomanželov uvíta personál reštaurácie. Nevesta vykupuje kľúč tým, že musí povedať svoje nové priezvisko.

Rozbíjanie taniera
Korene tohto zvyku môžeme vysvetliť hneď dvoma spôsobmi: Prvý je, že črepy prinášajú šťastie a druhý, že spoločným zametaním novomanželia preukazujú vôľu spolupracovať a ich manželstvo bude harmonické.

Spoločné jedenie polievky
Spoločné jedenie polievky novomanželov z jedného taniera na svadobnej hostine má symbolizovať ich spoluprácu a súdržnosť.
Druhý význam je ešte podstatnejší, symbolizuje spoločný krajec chleba z ktorého je potrebné brať i dávať rovnakým dielom. Kvôli tejto výstižnej symbolike je tento zvyk dodnes rozšírený.

Prenášanie cez prah
Ženích prenáša nevestu na rukách cez prah. Je to preto, aby oklamal zlých duchov, ktorí číhajú pod prahom a strážia dom.
Ďalší význam symbolizuje začiatok nového života.

Prvý spoločný tanec
Vcelku novodobý zvyk, kedy po hlavnom jedle (alebo polievke) novomanželia spolu prvý krát tancujú. Svadobčania môžu okolo nich utvoriť kruh. Synchrónnosť pohybov pri tanci má symbolizovať synchrónnosť v spoločnom živote. Zväčša po prvej polovici vybranej skladby sa mladomanželia rozdelia, ženích tancuje s nevestinou matkou, nevesta so ženíchovým otcom a matka ženícha s nevestiným otcom. Následne sa páry premiešajú. Niekedy páry rozdelia svadobčania a ženy so ženíchom a muži s nevestou. Ostatní tancujú do kruhu dookola.

Kruhový tanec

Nevesta so zatvorenými očami tancuje, zatiaľ čo sa ostatné slobodné dievčatá snažia získať kúsok z jej závoja (k tomuto tancu je lepšie použiť starší, resp. vyrobený závoj). Muži vytvoria okolo nevesty ochranný kruh, aby zabránili devám dostať sa k neveste. Ak je kruh porazený, symbolizuje to rozlúčku s panenstvom.

Únos nevesty
Symbolizuje odlúčenie nevesty od rodičov a prechod k novému životnému spoločenstvu. Počas hostiny unesú priatelia novomanželov nevestu. Ak ju ženích nenájde, musí zaplatiť výkupné. Toto vlasnte zaplatí aj keď ju nájde, ale nazýva sa to "zaplatenie cechu".

Ceremónia ruží
Počas ceremónie ruží si nevesta a ženích navzájom darujú jednu ružu. Dve červené ruže, to je všetko, čo je potrebné. V starom jazyku kvetín jediná červená ruža znamená: "Milujem ťa."

Spoločné krájanie torty
Symbolizuje začiatok spoločného života. Nevesta a ženík uchopia nôž a spoločne prekroja tortu. Je to tá torta, ktorá zvyčajne zdobí hlavný stôl na svadobnej hostine. Torta sa nakrája a podáva sa pre veštkých svadobčanov. Nepatrí sa odmietnuť, zjedenie aspoň kúska torta znamená šťastie pre novomanželov. V niektorých oblastiach sa traduje - podľa toho, v akom poradí držia mladomanželia nôž a krájajú, podľa toho má mať prvý v poradí rozhodujúce slovo v domácnosti.

Vyberanie do vienka
Hlavná družica číta sprievodný text a zároveň hlavný družba nechá po stole kolovať nejakú zakrytú misu, do ktorej hostia môžu mladému páru finančne prispieť. Ďalšou variantou je tanec s nevestou, za ktorý je tak isto treba zaplatiť.

Začepčenie nevesty
Tento zvyk takisto vychádza z časov minulých a predstavuje "premenu" nevesty na ženu a ženícha na mladého pána. Zväčša sa koná o polnoci. Za spevu piesne (veľmi často sa spieva pieseň "Ej od Buchlova") sa nevesta a ženích odstroja, neveste sa odopne závoj a ženíchovi pierko. Potom sa nasadí neveste čepiec a ženíchovi klobúk. Po tomto akte sa pripíja neveste a ženíchovi na zdravie a šťastný život a pre šťastie rozbijú nevesta a ženích svoje poháre o zem.

Hádzanie kytice
Po začepčení nevesty zvyčajne nasleduje hádzanie kyticou medzi nevydaté slečny. Hádže sa zásadne cez ľavé rameno. Ktorá zo slečien kyticu chytí, tá sa bude vydávať ako prvá a najneskôr do roka. Tak hovoria niektoré tradície.
Aby sa svadobná kytica nepoškodila niektoré nevesty hádžu "náhradnú" kyticu. Niekde býva zvykom hádzať kyticu tesne po obrade.

Sťahovanie podväzku
Tento "americký zvyk" sa u nás postupne udomácňuje. Presný zmysel nie je dosť dobre zrejmý a známy. Tradícia hádzania podväzku sa viaže pravdepodobne k Francúzsku štrnásteho storočia. Stredovekí francúzski svadobní hostia verili, že kúsok nevestinej róby im prinesie šťastie. Hostia by to z nevesty veru aj strhli a preto na svoju obranu im ona sama začala hádzať svoj podväzok.Kedysi sa verilo, že muž, ktorý dal svojej milej podväzok inej nevesty, si tým mohol zaručiť jej vernosť. Teraz sa podväzok hádže slobodným mládencom pre šťastie a traduje sa, že šťastný mladík, ktorý chytí podväzok, bude ďalší ženích v poradí. Hostia sa väčšinou zabávajú na tom, ako ženích a nevesta pri tejto akcii pôsobia. Zvyčajne si nevesta sadne na stoličku, ženích pokľakne a zubami sa snaží stiahnuť podväzok z nohy nevesty. Nevesta môže taktiež stáť a nohu vyložiť na malú stoličku. Keď sa ženíchovi podarí stiahnuť posväzok, je obdarený potleskom.

Ochranné kúzlo
Jeho základom je prinesenie obety bohom domu a domáceho krbu. Svadobčania novomanželov pred ich domom obsypávajú hrozienkami, orieškami, zrnom alebo drobnými mincami. Obeta má zmieriť duchov s prichádzajúcou novozaloženou rodinou.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 rkjjd rkjjd | 28. února 2013 v 19:48 | Reagovat

hkgghghghcc [:tired:]

2 cnkm cnkm | 28. února 2013 v 19:48 | Reagovat

fshjg[1]: :-D

3 Kikča Kikča | 21. listopadu 2015 v 9:58 | Reagovat

Wau, ok, tak asi nie som už dlho na Slovensku, lebo niektoré zvyky vôbec nepoznám :D To keby si čítal môj snúbenec, tak ho asi porazí a povie, že ruší svadbu, lebo nebude všetko absolvovať :D My plánujeme rozlúčku týždeň pred svadbou, lebo mi príde hlúpe sa zobúdzať v deň sobáša s opicou :D Ženy, čo hovoríte na prstienky:http://www.obrucky-rydl.sk/snubni-prsteny-model-c-58-02 zaujala ma tá kombinácia červené a biele zlato. Premýšľam ale, že kamienok nechcem, lebo mám celkom pekný na zásnubnom prsteni, tak načo mať ešte aj na obrúčkach?

4 EdwazdSex EdwazdSex | E-mail | 19. října 2017 v 3:55 | Reagovat

cialis pills online
http://cialiswalmartusa.net - cialis over the counter at walmart
  is generic cialis safe
<a href="http://cialiswalmartusa.net">cialis over the counter at walmart
</a> - cialis buy online canada all times are utc
cialis and alcohol you cannot post new topics in this forum

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.