Niet škaredých žien. Sú len ženy, ktoré nevedia, ako byť krásnymi. (Ninon de l'Enclos)

Uzavretie manželstva

22. února 2009 v 14:15 |  Svadba
Uzavretie manželstva po právnej stránke upravuje:


* zákon 36/2005 Z.z. z 19. 1. 2005 O rodine, 1. časť, 1. Hlava, § 2;

* Čl. 16 - Všeobecná deklarácia ľudských práv - uložená v archíve OSN;

* 308/1991 Z.z. O slobode náboženskej viery v znení zákona 394/2000 Z.z.;

* 154/1994 Z.z. O matrikách
Podmienky pre uzavretie manželstva:

* plnoletosť- t.j. mať 18 rokov (alebo rozhodnutie súdu o plnoletosti)
* vaše rozhodnutie uzavrieť sobášny zväzok musí byť dobrovoľné
* dohoda o používaní spoločného priezviska po svadbe
* dobrá znalosť svojho a partnerovho zdravotného stavu


Právne požiadavky:

* rodný list
* doklad o štátnom občianstve (občiansky preukaz)
* potvrdenie o pobyte
* úmrtný list zosnulého manžela / manželky alebo právoplatný rozsudok o rozvode

O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica, ktorá vždy obsahuje mená, priezviská, rodné čísla a podpisy snúbencov a mená, priezviská, rodné čísla a podpisy svedkov, dátum a miesto uzavretia manželstva, meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a odtlačok úradnej pečiatky.


Voľba priezviska

Občania pri uzavieraní manželstva pred príslušným orgánom povereným viesť matriku alebo pred príslušným orgánom cirkvi súhlasne vyhlásia,

* či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom,
* či si ponechajú svoje doterajšie priezviská alebo
* či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si ponechá svoje doterajšie priezvisko;

*občan, ktorý už má dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších priezvisk bude súčasťou jeho priezviska po uzavretí manželstva.

* ak si občania ponechajú svoje doterajšie priezviská, súhlasne vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí


Správne poplatky

Uzavretie manželstva
* Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzatvorenie manželstva v cudzine - 500 Sk
* Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi SR - 200 Sk
* Uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR - 500 Sk
* Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby - 300 Sk
* Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 1 000 Sk
* Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - 2 000 Sk
* Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami - 5 000 Sk

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.